Lærer til Holstebro Ungdomsskole

Børn og Unge
Holstebro Ungdomsskole søger pr. 1. september 2018 gerne før, en lærer til Ungdomsskolens heltidsundervisning på fuld tid. stillingen er i AKT–tilbuddet.

Vi søger en uddannet lærer, til indskolingen/mellemtrinnet, som kan undervise i dansk og matematik. Det er en fordel at have kendskab til målgruppen eller have lyst til, at afprøve sin lærerfaglighed i nye rammer.

AKT-tilbuddet er en del af Holstebro Ungdomsskole. Der er tale om et undervisningstilbud, for 0.-9. klasse, hvor vi finder de uanede muligheder. Eleverne er normaltbegavede med problematikker inden for adfærd, kontakt og trivsel, herunder tilknytningsforstyrrelser og ADHD-diagnoser. Vi ønsker at eleverne får de bedste betingelser for udvikling.

Vi vil give eleverne mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. AKT-tilbuddet har til formål at hjælpe eleverne tilbage til almenområdet eller videre uddannelse, fremtidigt erhverv og et aktivt og selvstændigt voksenliv.

I undervisningsmiljøet tilstræbes det, at finde en balance mellem det trygge og kendte til det nye, udfordrende og udviklende. Det vægtes at der er klare rammer, relevante og meningsfulde emner, konkret information koblet til praksis og støtte til strukturering af opgaverne. Der ydes endvidere individuelle elevskemaer, samtaler og vejledning. Undervisningen består af en vekselvirkning mellem praktiske aktiviteter og undervisning der fremmer den personlige, sociale og faglige udvikling.

Pædagogisk arbejdes der grundlæggende ud fra KRAP modellen og i mødet med de unge har vi følgende værdiord - tryghed, troværdighed, anerkendelse, nysgerrighed og fællesskabet.

Vi forventer du har lyst og kompetencer til, at
  • Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og aktiviteter med hensyn til elevernes behov, med fokus mod målet
  • Byde ind med engagement og ansvarlighed
  • Forholde dig nysgerrigt og reflekterende over praksis
  • Arbejde struktureret og samtidig være fleksibel og give plads til det uforudsigelige
  • Bevare overblikket, når der er mange bolde i luften
  • Indgå i teamsamarbejde, tværfagligt samarbejde samt tæt forældresamarbejde
  • Udarbejde elevplaner
  • Du er robust, fleksibel og omstillingsparat.

Vi kan tilbyde en meget spændende og alsidig arbejdsplads med engagerede kollegaer og mulighed for indflydelse.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning sendes elektronisk til Holstebro Ungdomsskole, Danmarksgade 24, 7500 Holstebro senest mandag den 13. august kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger og/eller en rundvisning på skolen kan aftales med afdelingsleder John Højmark Pedersen telefon 96 11 67 56 / 25 33 33 21 eller ungdomsskoleinspektør Søren Hinrichsen telefon 96 11 67 51 / 24 83 95 72 i nævnte rækkefølge fra den 6. august. 

Deadline for ansøgning

13. august 2018 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up