Lærer til Staby Skole og Børnehuset Lærkereden

Børn og Unge
Staby Skole og Børnehuset Lærkereden søger en lærer, som vil være med til at sætte sit præg på vores aktive og spændende skoledag

Staby Skole og Børnehuset Lærkereden søger pr. 1. november 2019 og frem til 31. juli 2020 en dygtig og engageret lærer, som brænder for den lille enhed, hvor der er en god atmosfære, og hvor du er tæt på og har indflydelse på beslutningerne, og dermed er med til at præge den fortsatte udvikling i vores dejlige landsbyordning. Vi har en stor opbakning i forældrekredsen og lokalområdet.

Stillingen er på 32 timer. Vi søger fortrinsvis en lærer, der er god til relationsarbejde og værdsætter at arbejde med en mangfoldig elevgruppe. Det vil være en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du har erfaring med AKT.

Alle timer ligger i vores samlæste 6.-7.kl. med følgende fag: dansk med delt klasselærerfunktion, matematik, kristendomskundskab, idræt og madkundskab. Dansk og klasselærerfunktion er i tæt samarbejde med en lærer, som har dansk som liniefag. En ansøger med liniefag eller tilsvarende undervisningskompetence i matematik vil være godt. Vi prioriterer, at eleverne som en del af matematik-undervisningen spiller skak en time om ugen.

Vi søger en lærer, der vil indgå aktivt, positivt og fleksibelt i samarbejdet med husets øvrige ansatte om den pædagogiske udvikling i Staby Skole og Børnehuset Lærkereden, og som vil være aktivt og konstruktivt deltagende i inklusionsprocessen i huset.

Du får gode kollegaer, hvor du aldrig går forgæves for faglig sparring, støtte og opbakning i en meget positiv ånd. Desuden er det generelle samarbejde præget at tillid, fleksibilitet og stor ansvarlighed.

Vi indførte i foråret 2016 aldersintegreret indskoling for eleverne i 0.-3. kl. På vores mellemtrin er 4.-5.årgang og 6.-7. årgang samlæst. Du skal have lyst til at arbejde med en bredt sammensat elevgruppe.

Staby Skole og Børnehuset Lærkereden har siden 1. august 2014 arbejdet med PALS, og Børnehuset er lige blevet en DUÅ institution. PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil og DUÅ for De Utrolige År. Vi forventer, at du vil gå positivt ind i dette arbejde.

Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 39.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Lene Ettrup tlf. 96 11 55 41 eller 51 83 82 24. @mail: lene.ettrup@holstebro.dk
Søg stillingen senest mandag den 23. september kl. 8.00

Deadline for ansøgning

23. september 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up