Leder af Bakkebo og Sevel Alderdomshjem

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Fælles leder til Sevel Alderdomshjem og Pensionistcenter Bakkebo i Vinderup.

Finder du det naturligt at arbejde rehabiliterende og udviklingsorienteret, med udgangspunkt i beboernes ønsker og muligheder for et aktivt og meningsfyldt liv?

Brænder du for ledelse og kan du skabe tydelig retning og følgeskab med fokus på høj faglighed og tværfaglige indsatser, så er denne spændende lederstilling noget for dig.

Vi søger en plejeboligleder til fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. oktober 2018.

Sevel Alderdomshjem er indrettet med 16 plejeboliger, 4 midlertidige opholds pladser, og har tilknyttet 9 ældreboliger, som ligger tæt på plejehjemmet. Pensionistcenter Bakkebo i Vinderup er indrettet med 47 plejeboliger og 5 midlertidige opholdspladser.
Begge steder har et engageret personale og aktive vennekredse og frivillige, der medvirker til, at beboerne tilbydes spændende aktivitetstilbud.

Overordnede opgaver er at sikre, at kommunens Værdigheds- og Sundhedspolitik danner rammen for den pleje og praktiske bistand, træning og behandling, som beboerne tilbydes. Der er vigtigt at dette sker ved at beboerne oplever inddragelse, rehabilitering, sammenhæng og høj faglig kvalitet i de tilbud og ydelser, som den enkelte har behov for.

Med udgangspunkt i ovenstående bliver dine hovedopgaver at varetage ledelsen af personalet, ressourcestyring og tværfagligt- og ledelsesmæssigt samarbejde og koordination. Desuden er det væsentligt, at du kan understøtte og fremme at plejehjemmene er en aktiv del af deres lokalsamfund.

Dette indebærer fokus på planlægning, dokumentation og udvikling af det tværfaglige miljø, der består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, administrative- og servicemedarbejdere ansat på henholdsvis Sevel Alderdomshjem og plejecenter Bakkebo.

Din profil
Du er ledelsesmæssigt og sundhedsfagligt velfunderet og arbejder hjemmevant med både kvalitetssikring og personaleledelse med henblik på et gode og velfungerende medarbejderteams i et sundt arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at du;
 • har en mellemlang videregående sundhedsuddannelse
 • er god til at lede og skabe fælles kurs, hvorfor ledererfaring vil blive vægtet højt,
 • har diplom i ledelse eller er villig til at tage dette,
 • har en ledelsesstil, hvor teamsamarbejde, uddelegering af opgaver og koordineringsoverblik er grundkompetencer,
 • er et både rummeligt og robust menneske, der kan få ting til at lykkes gennem andre,
 • er medinddragende i din lederstil, men kan tage de nødvendige beslutninger og stå ved dem,
 • vil udvikling og evner nytænkning,
 • kan arbejde struktureret og er god til at prioritere dine opgaver,
 • er god til ressourcestyring og effektiv drift,
 • god kommunikator i tale og skrift,
 • har et digitalt Mindset,
 • finder det naturligt at indgå i et tæt ledelsesmæssigt samarbejde.

Holstebro Kommune vil gerne sikre et godt og konstruktivt samarbejde med borgerne ud fra Medborgerskabstanken, hvor deltagelse – fællesskab – ligeværd er nøgleværdier. Vi vil, at borgerne er med til definere og skabe kommunens og dermed deres eget tilbud.

Glæde – udvikling – udsyn er værdier i Holstebro Kommune, som skal genkendes i vores samarbejde og ledelse.

Ansættelse efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerleder for plejehjemsområdet Anette Sørensen på tlf. 9611 4135 eller mail anette.sorensen@holstebro.dk

Træffes ikke i ugerne 29, 30 og 31.

Der afholdes første samtalerunde den 21. august og anden samtalerunde den 27. august.

Kandidater til anden samtalerunde, forventer vi, vil deltage i testforløb med Holstebro Kommunes HR-afdeling mellem de to samtalerunder.
Søg stillingen via linket.

Ansøgningsfrist er den 13. august kl. 8.00.

Deadline for ansøgning

13. august 2018 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up