Leder af Midtbyens Børnehus

Børn og Unge
Progressivt område søger leder.

Er du passioneret, udviklingsorienteret og har blik for de lærende fællesskaber – kan du lide at sætte retning og præge den faglige diskurs, så er du den leder, som vi søger i Midtbyens Børnehus i Holstebro Kommune.

Midtbyens Børnehus er et dagtilbudsområde bestående af fire institutioner, der siden 1. februar 2017 har haft fællesledelse.

Dette giver dig en unik mulighed for ledelsesmæssigt at medvirke til etablering af en ny stærk kultur for området.

I tæt samarbejde med vicelederen er du ansvarlig for at have den faglige ledelse af 50 medarbejdere fordelt på fire matrikler.

Du har en stærk faglig og personlig profil – du udforsker det, der undrer dig – og du handler på det, der kræver det.

Vi forventer:
 • Formår at være synlig/tilgængelig trods distanceledelse
 • Har overblik og fremtidssyn og er på forkant
 • Kan se udviklingspotentiale og få det til at vokse
 • Empatisk og rolig
 • Tydeligt lederskab, retning for personale og brugere
 • God til sparring og vidensdeling i samarbejde med vicelederen
 • Økonomisk og driftsmæssigt overblik
 • Struktureret og god til at prioritere
 • Kan teamsamarbejde, har tillid og kan uddelegere
 • Koncentrere sig om sin kerneopgave
 • Arbejdserfaring inden for dagtilbud og gerne med fællesledelse
 • Kan træde til, hvis det brænder
 • Kan skabe et godt arbejdsmiljø hvor der ikke kastes flere bolde op end der kan gribes
 • Kan skabe ejerskab for personale og forældre
 • Giver plads til forskellighed i husene og have flair for personalesammensætning og gruppedynamik
 • Du er en leder, der står bag, ved siden og foran sit personale
 • Du kan slå kold vand i blodet, også i kaos
 • Du besidder et højt kommunikations- og informationsniveau med øje for at Midtbyens Børnehus er fire huse på fire forskellige adresser
Ovenstående sker i tæt samarbejde med vicelederen

Vi tilbyder:
 • En varieret, spændende og udfordrende hverdag
 • At blive en del af et større arbejdsfællesskab i spændende udvikling
 • Engagerede forældre, der er interesserede i deres børns hverdag
 • En kommune, hvor ledelse er på dagsordenen
 • En engageret personalegruppe, der er optaget af den pædagogiske faglighed
 • En udfordrende opgaveportefølje, som du selv er med til at sammensætte
 • Et udviklingsprojekt omkring professionelle læringsfællesskaber

Området har en engageret forældrebestyrelse med stort fokus på at skabe sammenhængskraft mellem de fire institutioner og samtidig sikre den røde tråd i børnenes liv.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse 1. november 2019.

Eventuelle spørgsmål til stillingen og dine muligheder kan rettes til familie- og dagtilbudschef Søren Buch på telefon 9611 5130 eller mobil 2070 1899.

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 13. september 2019 kl. 8.00.

Ansættelsesudvalget behandler de indkomne ansøgninger den 13. september 2019. De udvalgte kandidater til første samtalerunde den 18. september vil modtage besked herom den 13. september 2019. Anden samtalerunde afholdes den 25. september 2019. Kandidaterne, der indkaldes til denne runde, vil samtidig modtage link til profilanalyse, der bruges ved lederansættelser i Holstebro Kommune. Man skal i denne forbindelse påregne, at der skal gives tilbagemelding på denne analyse i perioden den 23. til den 25. september 2019.

Deadline for ansøgning

13. september 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up