Leder til etablering af Specialcenter Birkehøj i Holstebro - Genopslag

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
 • Drømmer du om at kunne få lov til at stå i spidsen for opstarten af et nyt plejecenter til borgere med svær demens og andre kognitive udfordringer?
 • Brænder du for ledelse, og kan du skabe tydelig retning og følgeskab med fokus på høj faglig kvalitet og tværfaglige indsatser?
 • Synes du samtidig, at det er spændende at være med til at opbygge dit ledelsesområde helt fra starten, og har du altid drømt om at kunne sætte dit eget hold?

Så har vi stillingen til dig !

Vi søger en fuldtids plejeboligleder, som kan tiltræde senest 1. maj 2019.

Som en udmøntning af Holstebro Kommunes demensstrategi skal der etableres et nyt plejecenter med specialfunktioner i de eksisterende bygninger på det tidligere plejecenter Birkehøj.

Stedet skal på sigt have 16 plejeboliger til borgere med svær demens eller demenslignende adfærd og med særlige kognitive udfordringer og dermed behov for særlige rammer og faglige kompetencer. Derudover vil der være 6 midlertidige opholdspladser af længere varighed til svært demente. Desuden skal der også oprettes 8 plejeboliger til primært ældre borgere også med særlige kognitive udfordringer og særlige behov for pleje og omsorg. Birkehøj rummer i dag også dagtilbud.

Dine første opgaver vil være:
 • at stå i spidsen for etableringen af tilbuddet herunder indretning af bygningen
 • ansættelse af personale med henblik på en hurtig åbning af tilbuddet.

Holstebro Kommunes tilgang er, at borgerne inddrages ud fra en habiliterende og rehabiliterende tilgang, hvor den enkeltes livshistorie og ressourcer inddrages med henblik på, at borgeren får en aktiv og meningsfyldt hverdag.

Den tilgang skal også gerne være din!

Vi vil gerne sikre et godt og konstruktivt samarbejde med borgerne ud fra medborgerskabstanken, hvor deltagelse – fællesskab – ligeværd er nøgleværdier.

Du skal derfor stå i spidsen for at sikre kvalitet i ydelserne, en nærværende og humørfyldt ledelsesstil, der skaber gode arbejdsfællesskaber inden for den tildelte ressourcemæssige ramme.

Personalets kompetencer, arbejdsmiljø, etablering af en lærende organisation og etablering af hensigtsmæssige arbejdsgange og faglige procedurer er afgørende for kvalitet i indsatsen.

Din profil
Du er ledelsesmæssigt og sundhedsfagligt velfunderet og arbejder hjemmevant med både kvalitetssikring og personaleledelse med henblik på gode og velfungerende medarbejderteams i et udviklende og anerkendende arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at du
 • har en sundhedsfaglig mellemlang videregående uddannelse
 • har lederuddannelse på diplomniveau eller er villig til at tage dette
 • har gerne erfaring med pleje og behandling til borgere med svær demens og andre kognitive skader
 • er god til at lede og skabe fælles kurs, hvorfor ledererfaring vil blive vægtet højt
 • har en ledelsesstil, hvor tværfagligt teamsamarbejde, uddelegering af opgaver og koordineringsoverblik er grundkompetencer
 • kan arbejde struktureret og er god til at prioritere dine opgaver
 • er god til ressourcestyring, effektiv drift og forståelse og kendskab til at arbejde i en politisk ledet organisation
 • har et digitalt mindset, dvs. du har en undersøgende og nysgerrig tilgang til de muligheder, som digitalisering af processer kan give.

Ansættelse efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerleder for plejehjemmene Anette Sørensen på telefon 9611 4135 eller mail anette.sorensen@holstebro.dk

Ansøgningsfrist den 11. marts 2019, kl. 8.00.

Der afholdes første samtalerunde den 18. marts og anden samtalerunde den 25. marts 2019.

Kandidater til anden samtalerunde forventer vi vil deltage i testforløb med Holstebro Kommunes HR-afdeling mellem de to samtalerunder.

Søg stillingen på www.holstebro.dk

Deadline for ansøgning

11. marts 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up