Målrettet arbejdsmarkedskonsulent til Ungeenheden i Jobcenter Holstebro

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Har du et skarpt virksomhedsrettet fokus og kan du skabe resultater i samarbejde med de unge og virksomhederne? Så er du måske Ungeenhedens nye arbejdsmarkedskonsulent.

Vi søger en engageret og fagligt velfunderet medarbejder, der har fokus på de unges kompetencer med henblik på at skabe det rigtige match mellem den enkelte unge og virksomhederne, hvor målet er ordinær ansættelse eller opstart og gennemførsel af uddannelse.

Ungeenheden i Jobcenter Holstebro er et tilbud for unge 18-29 årige der modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse med primært sociale og psykiske vanskeligheder.

Vi tror på, at alle kan noget og at samarbejdet med virksomhederne er effektfuldt på vejen mod uddannelse. Målet med indsatsen er, at den unge opnår uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet, fastholder denne og samtidig bliver i stand til at mestre voksenlivet. Troen på den enkelte unge er omdrejningspunktet for indsatsen.

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver:
 • Opsøgende virksomhedskontakt, herunder at sikre effektive match mellem de unge og virksomhederne, med henblik på etablering af ordinære jobs, småjobs, virksomhedspraktikker og løntilskud.
 • Afholde målrettede og motiverende samtaler i forhold til at afdække realistiske forsørgelsesmuligheder og dermed understøtte målsætningen om uddannelse og job.
 • Opfølgning på småjobs, virksomhedspraktikker og løntilskud - herunder sikring af progression.
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Udarbejdelse af beskrivelser af forløb.
 • Dokumentation og journalisering af ovenstående samt myndighedssagsbehandling.

Vores forventninger til dig er, at du:
 • At du har kendskab til arbejdsmarkedet og erfaring med virksomhedsopsøgende arbejde
 • At du har kendskab til relevant lovgivning på beskæftigelsesområdet og kan anvende denne i praksis.
 • At du kan motivere de unge, trods eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen.
 • Har fokus på den unges ressourcer og evner at aktivere disse og skabe engagement hos den unge.
 • Kan afdække kompetencer og ressourcer, med henblik på at omsætte disse til reelle arbejdsfunktioner, som den enkelte unge kan varetage.
 • Kan rammesætte, planlægge, igangsætte og gennemføre motiverende og udviklende samtaler og forløb, uden at miste fokus på målet.
 • Er ansvarlig, handlingsorienteret og reflekterende over egen praksis.
 • Formår at arbejde selvstændigt og som en del af et team.
 • At du kan navigere i forskellige IT-systemer og har interesse for at bruge og opsøge nye digitale informationskilder (vi bruger fx Fasit og Vitas)
 • At du er indforstået med administrativt arbejde og skriftlig dokumentation.
 • Kan agere i- og har respekt for, den organisatoriske ramme for arbejdet i en politisk ledet organisation.
 • Har kørekort B og er villig til at anvende egen bil i arbejdet.

Vi udvikler kontinuerligt vores metoder og indsatser til gavn for borgere med forskellige behov. Du skal derfor trives med en vekselvirkning mellem udvikling og forankring i driften.

Vi tilbyder:
 • Et spændende tværfagligt arbejdsmiljø, med fagligt engagement og fokus på kerneopgaven.
 • Et spændende og udfordrende job i en ofte uforudsigelig hverdag.
 • En åben, hjælpsom og humoristisk omgangsform med fokus på kollegial støtte og sparring.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • En arbejdsplads i en kommune med ambitioner for de ledige.
 • Tæt faglig sparring med nærmeste leder.
 • At du bliver en del af en afdeling i Jobcentret som er i udvikling, med gode kollegaer og godt humør.
 • Stor frihed i planlægning og strukturering af din egen hverdag.
 • Du vil blive en del af en afdeling med en mangfoldig kollegagruppe af forskellige aldre, køn og erfaringer.

Løn- og ansættelsesforhold
Du bliver ansat i Holstebro kommune med tjeneste ved Ungeenheden, Nørregade 54, 1. sal, 7500 Holstebro.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, og aflønningen sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DS/HK. Der er desuden indgået flexaftale.

Der forudsættes kørekort B og anvendelse af egen bil i arbejdet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Funktionsleder Helle Vadt på tlf. 2166 1840.

Ansættelsesproces:
Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk via linket senest den 25. februar 2019 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført den 27. februar 2019

Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. april 2019 – Bemærk kort frist.

Ved behov for yderligere oplysninger om stillingen, kan henvendelse rettes til funktionsleder Helle Vadt på tlf. 9611  3941.

Deadline for ansøgning

25. februar 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up