Medarbejder til barselsvikariat – Skredsande AB, Center Handicap

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger en barselsvikar – ergoterapeut, social- og sundhedsassistent eller pædagog – til vores botilbud på Skredsande AB. Stillingen er på 30 timer pr. uge og med start fra 1. april 2021 eller snarest herefter. Der skal påregnes dag- og aftenvagter samt weekendarbejde.

Skredsande er et tilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskadet. Vi rummer et botilbud, et dagtilbud og socialpædagogisk støtte. Stillingen vil som udgangspunkt ligge i vores botilbud. I botilbuddet arbejdes der i teams. Borgeren har sammen med dennes socialrådgiver selv været med til at definere sine mål. Som medarbejder arbejdes der løbende med delmål/handling og opfølgning heraf i tæt samspil med borgeren.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Vi forventer, at du

 • Har erfaring med eller interesse for hjerneskadeområdet.
 • Er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn.
 • Har interesse/erfaring med pædagogisk arbejde.
 • Har erfaring med og vil være en del af plejeopgaverne.
 • Ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv.
 • Tør bruge og udfordre din faglighed – samt videregive din viden med glæde.
 • Er fysisk og psykisk robust, og kan se dig selv ind i en opgave, som kræver konstant udvikling af faglighed og kompetencer.
 • Har en tydelig personlighed, modenhed og er i stand til at sætte grænser.
 • Handler og agere med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø.
 • Har fokus på borgernes ressourcer, og er anerkendende i dit arbejde.
 • Vil være med til at skabe et flerfagligt miljø.
 • Evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet.
 • Med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

 • En dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet.
 • En travl arbejdsplads i udvikling.
 • Personlig og faglig udvikling.
 • Et godt personale /pårørende samarbejde
 • Engagerede og kompetente kolleger

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn

Du er velkommen

til at kontakte funktionsleder, Camilla Thorup Elkjær, på telefon 96 11 46 04 eller koordinator Line Marie Juel på telefon 96 11 46 12, hverdage mellem kl. 9.00-11.00, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 5. marts kl. 8.00

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 15. marts.

 

Deadline for ansøgning

05. marts 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up