Medarbejder til byggeprojekter

Teknik og Miljø
  • Print
  • Forstør tekst
I Fælles Ejendomscenter (FEC) i Holstebro Kommune har vi travlt, samtidig med at vi arbejder på at udvikle og effektivisere vores arbejdsgange.

Vi mangler en af fremtidens nøglemedarbejdere til at understøtte denne proces.
En kollega som kan være en del af mange projekter der kører samtidigt.
En ny kollega som brænder for at arbejde selvstændigt i et godt team af kolleger og en kollega med en positiv attitude, som understøtter vores ambition:

Vores kunder/brugere vil vælge Fælles Ejedomscenter, selv om de havde et alternativ”.

FEC er et team i Teknik og Miljø, hvor vi er 10 kollegaer. FEC varetager nybyggeri, ombygninger, vedligehold, servicekontrakter og energistyring af den kommunale ejendomsmasse samt rengøring. Vi udvider og udvikler hele tiden på opgaveporteføljen i FEC, i en ambition, som går mod mere helhedsorienteret Facility management.

Vi lægger vægt på at fremstå som en saglig og ansvarlig bygherre eller bygherrerådgiver, både i forhold til alle vores kontakter i den kommunale organisation og i forholdet til alle vores eksterne samarbejdsparter hos arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og håndværksvirksomheder.

Du vil få projektleder opgaven på flere byggeopgaver – både nybyggerier, ombygninger og vedligeholdelsesprojekter -, men vi arbejder teamorienteret, så du skal være klar på også at kunne hjælpe dine kolleger med f.eks. bygningssyn, indsamling af bygningsdata, energioptimeringer og lignende.

Du vil i jobbet blandt andet få ansvar for at sikre byggeprojekterne, så de sikkert kommer igennem udbuds-, udførelses-, afleverings- og opfølgningsfaserne, herunder aflevering til kollegerne med ansvar for fremtidig drift. Nogen gange som bygherrerådgiver i samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører og nogen gange selv gennemføre hele processen med projektering, udbud, kontrahering, tilsyn, økonomistyring og færdiggørelse til at overdrage til de kommende brugere.

Som projektleder til byggeprojekter forventer vi derfor at du ud over gode færdigheder i programmet Revit også besidder hovedparten af følgende kompetencer

  • Erfaring i selvstændig projektledelse
  • Indgående kendskab til regler og procedure i forbindelse med AB18 og ABR 18
  • Erfaring i udarbejdelse og/eller granskning af udbudsmaterialer for byggeopgaver
  • Selvstændig gennemførelse af byggeprojekter fra idé, over projektering og udbud, til færdig aflevering
  • Økonomistyring gennem hele byggeprocessen
  • IT-kompetencer inden for MS-Office

Ud over de byggefaglige kompetencer skal du være åben velformuleret i både skrift og tale, lige som du som person skal brænde for at de projekter du står i spidsen for, udvikles i en konstruktiv dialog med mange andre fagligheder i den kommunale organisation, således at det færdige byggeprojekt understøtter de funktioner, som de efterfølgende brugere har brug for.

I FEC er vi et stærkt team, hvor vi alle sidder inde med særlige kompetencer, som vi bringer i spil for at spille hinanden endnu stærkere. I øjeblikket er vi blandt andet i gang med at effektivisere vores interne arbejdsgange i forbindelse med fælles opgaveskabeloner, projektskabeloner og lign.

For at beskrive hvordan vi i Teknik og Miljø ønsker at arbejde, har vi for et par år siden fået lavet en film, som fortæller om den udvikling i organisationen, som vi faktisk er meget stolte af. Klik her for at se en lille video om os.

Stillingen ønskes besat fra 1. februar 2021.

Ansøgningsfrist

7. december 2020 kl. 10.00

Der afholdes ansættelsessamtaler 11. december og 17. december 2020.

Hvis du skulle være forhindret i at møde op fysisk, så fortvivl ikke, vi har gode erfaringer med virtuelle rekrutteringsforløb.

Yderligere oplysninger

om stillingen fås ved henvendelse til chef i Teknik og Miljø Poul Munk-Poulsen på telefon 40 19 39 13 / mail: poul.munk-poulsen@holstebro.dk eller til teamleder i Fælles Ejendomscenter Vibeke Hoelgaard Jensen på telefon 96 11 77 17 / 22 56 69 97 / mail: vibeke.hoelgaard.jensen@holstebro.dk

 

Deadline for ansøgning

07. december 2020 10:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up