Medarbejder til Hyldgården Hus 7 - Center for Handicap, Genopslag

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Hus 7 søger en ny medarbejder – pædagog, social og sundhedsassistent, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut eller fysioterapeut.

Stillingen er en fast stilling på 31 timer. Tiltrædelse snarest.

Der skal påregnes arbejde dag-, aften, samt hver 2. weekend. Pt. arbejdes der hver 3. weekend.

Hus 7 er et botilbud til fem borgere. Borgerne er diagnosticeret inden for autismespektret, og med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hverdagen er tilrettelagt ud fra individuelle støttesystemer, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer, for at den enkeltes hverdag kan fungere.

Der er brug for en høj specialiseret indsats, hvor man skal være god til at aflæse og tilrette aktiviteter til den enkeltes dagsform, for at opnå den bedste dag for borgeren. Det er vigtigt at kunne være tydelig i sin tilgang, og kunne reagerer på borgernes udtryk og kropssprog, da flere af borgerne ikke har verbalt sprog. Borgerne kan reagere uhensigtsmæssigt i pressede situationer, hvor der kan forekomme udad reagerende adfærd pga. manglende impulsstyring.

Der arbejdes ud fra principperne fra KRAP, mindste indgrebsprincip og motivations-arbejde fremfor at presse og stille krav. Det sansemotoriske, neuropædagogisk indsigt og viden om High and Low aurosal er basale grundsten for borgernes trivsel.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Vi ønsker, at du
 • Er engageret og faglig stærk.
 • Er fysisk og psykisk robust.
 • Har en tydelig personlighed, modenhed og i stand til at sætte grænser.
 • Har erfaring med konflikthåndtering.
 • Har erfaring inden for autismespektret, samt fysisk og psykisk udviklingshæmmede.
 • Er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn.
 • Ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv.
 • Loyal overfor fælles beslutninger.
 • Har fokus på borgernes ressourcer, og er anerkendende i dit arbejde.
 • Kan skabe tryghed, forudsigelighed og trivsel i strukturerede rammer.
 • Ser udarbejdelse af handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
 • Er fleksibel / omstilling parat og loyal overfor fælles beslutninger.
 • Aktivt deltagende i supervision og efteruddannelse.

Vi tilbyder
 • 5 spændende og livsbekræftende borgere.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø, faglig sparing, høj etik og humor.
 • Et arbejde hvor kommunikationen er grundlæggende.
 • Supervision og efteruddannelse.

Løn
Du bliver aflønnet efter reglerne for Ny Løn.

Du er velkommen
til at kontakte koordinator Monica Andersen 96 11 65 42 eller funktionsleder Lene Byskov 24 81 15 38, hvis du har spørgsmål.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest onsdag den 6. marts 2019 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 13. marts 2019.

Deadline for ansøgning

06. marts 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up