Medarbejdere til Hyldgården - til Hus 9 - Center for Handicap

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Da vi på Hyldgården - Hus 9 får 2 nye borgere, søger vi et antal medarbejdere.

Vi søger 3 vågne nattevagter på 25 timer pr. uge og 3 medarbejdere til dag- og aftenarbejde på 30 timer. For alle stillingerne vil der være weekendarbejde.

Fælles for stillingerne er, at der er mulighed for vikartimer.

Tiltrædelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale.

Center for Handicap er det ene af 4 centre, som organisatorisk hører under Socialafdelingen for Social, Sundhed og Arbejdsmarked. De øvrige centre er Uddannelsescenter Mariebjerg, Center for Psykiatri og Center for Socialt Udsatte. Centrene samarbejder på tværs af organisationen.

Hyldgården - Hus 9 er et botilbud for 11 beboere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og målgruppen er karakteristisk ved et lavt kognitivt funktionsniveau.

Der indgår personlig pleje. Borgerne skal støttes eller guides i forhold til forskellige gøremål. Nogle af beboerne har behov for ”en til en” støtte. Der kan forekomme udad reagerende og selvskadende adfærd.

Der er behov for Respiratorisk overvågning, hvilket betyder at man skal være i syn og høre afstand. Uddannelsen i trakeostomeret varetages i samarbejde med respirationscenter Vest – Aarhus.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery baseret tilgang. Det betyder at indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv.

Stillingerne indebære primært ”en til en” arbejde.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat, og består af pædagoger, ergoterapeuter, omsorgsmedhjælper og medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse.

Vi forventer, at du

 • har ønske om at arbejde med denne målgruppe.
 • er personlig engageret
 • kan bevare roen og overblikket samt handle i tilspidsede situationer
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed
 • har fokus på borgernes ressourcer, og er anerkendende i dit arbejde
 • kan se dig selv som en del af en større sammenhæng i et stort hus, og som kan arbejde fleksibelt i forhold til flere målgrupper/enheder
 • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af dit arbejde
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • vægter samarbejdet med pårørende samt andre samarbejdspartner.


Vi tilbyder

 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • engagerede og kompetente kollegaer
 • team samarbejde og supervision
 • en høj grad af ansvar og medindflydelse
 • kursuser og div. temadage
 • et hus med mange gode traditioner.


Løn forhandles i forhold til regler gældende for Ny Løn.

Nærmere oplysninger
om stillingerne kan fås ved henvendelse til funktionsleder Henrik Lindberg tlf. 9611 6501 eller koordinator Mona Jensen tlf.: 9611 6550.

Søg stillingen på Holstebro Kommunes hjemmeside senest mandag den 25. juni 2018 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 26. juni 2018.Deadline for ansøgning

25. juni 2018 08:00


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up