Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret søger Direktør - Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret in Holstebro seeks director

Kultur og Erhverv
NORDISK TEATERLABORATORIUM /ODIN TEATRET IN HOLSTEBRO SEEKS DIRECTOR

Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret is looking for a new director to start on 1 January 2021.

Nordisk Teaterlaboratorium seeks a director to carry on the theatre as a regional theatre in Holstebro with an international vision and strong roots.
The change of director marks a significant shift for the theatre, and we are looking for a director who will respectfully carry on the tradition of a theatre which reaches far beyond performing arts and works with commitment within theatre pedagogy and the outreach and experimental side. As director you will have the overall responsibility for managing an organisational culture characterised by interdisciplinarity, cultural diversity and the staff’s great commitment to and love for the organisation as it has developed throughout many years.

At the same time, Nordisk Teaterlaboratorium is looking for a director who, with a strong artistic and organisational vision for a regional theatre of the future, is capable of realising this vision together with the theatre staff. This will be done in close collaboration with the theatre’s artistic coordinator Julia Varley, the other theatre staff and the board of directors.

Nordisk Teaterlaboratorium is a large regional theatre with an extensive portfolio of activities in Denmark and internationally. We expect you to contribute to initiating and supporting this and to be able to continue the collaboration with the large network of local and international players in particular.
The theatre is in a sound financial situation, and as director you will be responsible for this in a transition period in which the business model will be changing. You will have direct influence on the transition, and this process makes great demands on your ability to collaborate with various grant authorities, not least Holstebro Municipality. This also means that you will have the overall responsibility for developing and implementing a new communication strategy to make the theatre’s societal value visible locally and nationally in particular.

You may use the following questions as inspiration for your application and possible interview:
  • How do you relate to the practice of Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret as a laboratory-based theatre?
  • How do you see the future development of the artistic profile of Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret?
  • How do you relate to the relation between local, national and international?

Can you come up with one or more examples of theatres or other organisations that inspire you as a leader?
It is a requirement that you take up residence in the municipality of Holstebro, and that you speak Danish or is prepared to learn Danish in the course of a two-year period. Pay level based on qualifications.

Deadline for applications 3 June 2019. Job interviews will be conducted in Holstebro in August 2019. Application and resume to be uploaded via the Holstebro Municipality website: https://www.holstebro.dk/job.

Enclosures to the advert:
The identity of Odin Teatret as a theatre laboratory
Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret – a brief presentation
Overview of the hiring process

For further information, please contact deputy chairperson of the board of directors Louise Ejgod Hansen at draleh@cc.au.dk or +45 2556 6935.

You must apply online here


NORDISK TEATERLABORATORIUM/ODIN TEATRET I HOLSTEBRO SØGER DIREKTØR


Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret søger ny direktør med tiltrædelse 1. januar 2021.

Nordisk Teaterlaboratorium søger en direktør, der kan videreføre teatret som egnsteater i Holstebro med et internationalt udsyn og en stærk lokal forankring.
Direktørskiftet markerer en væsentlig overgang for teatret, og vi søger en direktør, der nænsomt og med respekt kan videreføre traditionen for et teater, der rækker langt ud over scenekunsten og arbejder engageret inden for det teaterpædagogiske, det opsøgende og det eksperimenterende. Du får som direktør det overordnede ansvar for at tage vare på en organisationskultur, der er præget af tværfaglighed, kulturel mangfoldighed og af medarbejdernes store engagement i og kærlighed til organisationen, som den har udviklet sig gennem mange år.

Nordisk Teaterlaboratorium søger samtidig en direktør, der med en stærk kunstnerisk og organisatorisk vision for et fremtidens egnsteater kan realisere denne vision i samarbejde med teatrets medarbejdere. Dette vil skulle ske i tæt samarbejde med teatrets kunstneriske koordinator Julia Varley, teatrets øvrige medarbejdere og bestyrelsen.

Nordisk Teaterlaboratorium er et stort egnsteater med en omfattende aktivitetsportefølje i ind- og udland. Vi forventer, at du bidrager igangsættende og understøttende til dette, at du kan videreføre samarbejdet med det store netværk af især lokale og internationale aktører.
Teatret har en omfattende og grundlæggende sund økonomi, som du som direktør får ansvaret for i en overgangsperiode, hvor forretningsmodellen kommer til at ændre sig. Det er en omstilling, som du som direktør får direkte indflydelse på, og denne proces stiller bl.a. store krav til dine evner til at samarbejde med forskellige bevillingsgivere, ikke mindst Holstebro Kommune. Det betyder også, at du får det overordnede ansvar for at udvikle og implementere en ny kommunikationsstrategi, der skal synliggøre teatrets samfundsmæssige værdi lokalt og især nationalt.

Du kan eventuelt bruge følgende spørgsmål som inspiration til din ansøgning og en mulig samtale:
  • Hvordan forholder du dig til Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatrets praksis som et laboratoriebaseret teater?
  • Hvordan ser du Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatrets kunstneriske profil udvikle sig i fremtiden?
  • Hvordan forholder du dig til forholdet mellem det lokale, det nationale og det internationale?
  • Kan du nævne et eller flere eksempler på teatre eller andre organisationer, du er inspireret af som leder?
Det er et krav, at du bosætter dig i Holstebro Kommune og enten allerede behersker dansk eller er indstillet på at lære det i løbet af en toårig periode.

Lønniveau efter kvalifikationer.

Ansøgningsfrist 3/6 2019. Der afvikles samtaler i Holstebro i august 2019. Ansøgningen og CV uploades via Holstebro Kommunes hjemmeside.

Bilag til opslaget:
  1. The identity of Odin Teatret as a theatre laboratory
  2. Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret – en kort præsentation
  3. Oversigt over ansættelsesprocessen
Yderligere information fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Søren Kjems på gkjems@gmail.com – tlf.: 20 62 82 42.
 

Deadline for ansøgning

03. juni 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up