Pædagog til barselsvikariat,"skovbørnehaven" Børne Universet Mejdal.

Børn og Unge
Børne Universet Mejdal - BUM - er beliggende Prins Buris Vej 37, Mejdal i et naturskønt område tæt ved vandkraftsøen, fårefolden og skoven.

Børnehaverne ved BUM-huset har plads til 198 børn.

Skovbørnehaven/skovvuggestuen, som også er en del af BUM, har plads til 67 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vi driver ligeledes asylbørnehave, for asylcenteret i Holstebro.

Kometen er vores vuggestue på Slåenvej, hvor vi har 64 børn.

Vi søger en kollega som
 • vil arbejde ud fra Børne Universet Mejdals værdisæt, inklusionsindsats og styrkede læreplaner
 • kan og tør arbejde med drama og teater i naturen
 • vægter det musikalske højt gennem sang, musik og bevægelse
 • tør bruge sig selv som rollemodel
 • vil inspirere børn og voksne til at gøre dagen i Skovbørnehaven BUM, til et sjovt og udviklende sted at være
 • har nye ideer til, hvordan vi kan arbejde kreativt med børnene
 • vil være med til at sætte fokus på fysiske aktiviteter for drenge og piger
 • vil bruge de fantastiske muligheder, der er i skoven, ved søen, i nærområdet, og af og til på BUM institutionens legepladser, i salen osv.

Vi kan tilbyde dig et arbejde, hvor
 • det pædagogiske arbejde tager afsæt i de 7 værdiord: tryghed, anerkendelse, begejstring, udvikling, ansvarlighed, fællesskab og kreativitet
 • udelivet udgør mindst 80% af vores hverdag
 • du skal være med til at præge den pædagogiske udvikling i Børne Universet Mejdal
 • institutionen er i gang med kompetenceudvikling på mange planer
 • samarbejdet mellem de øvrige børnehaveafdelinger, vuggestuen, dagplejen, skolen, forældre og andre samarbejdspartnere vægtes meget højt
 • der lægges vægt på forskellighed, og vi ser efter muligheder frem for begrænsninger
 • dine kollegaer er fleksible og vægter loyalitet og humor højt

Stillingen vil være på 30 timer og ønskes besat pr. 1 september 2019 eller snarest derefter.

Aflønning iflg. gældende overenskomst og Ny Løn.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder Simon Tang på tlf. nr. 96 11 66 41 eller på mail: simon.tang@holstebro.dk,
eller til daglig pædagogisk leder i skoven Mette Kabel på tlf. nr. 96 11 66 46, eller på mail: mette.kabel.madsen@holstebro.dk.

Vi er først at træffe fra midten af uge 31.

For at komme i betragtning, skal stillingen søges online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 11. august 2019 kl. 24.00, og du skal vedhæfte kopi af eksamensbevis, samt oplysning om tidligere beskæftigelse m.v.

Ansøgning bedes mærket med opslagsnr. 1.

Der forventes, at være samtaler i uge 34.

Deadline for ansøgning

11. august 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up