Pedel/Arbejdsmarkedskonsulent til Job & Kompetencecenter Vest

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Har du et praktisk håndelag? Og kan du lide at arbejde med mennesker? Så er stillingen som pedel/arbejdsmarkedskonsulent ved Job & Kompetencecenter Vest måske noget for dig…

Job & Kompetencecenter Vest er en del af Holstebro Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling. Vi har kontinuerligt ledige borgere i vejledning og opkvalificering i vores pedel- og køkkenfunktion indtil de kommer videre på arbejdsmarkedet.

Du skal stå for diverse pedelfunktioner ude og inde sammen med de ledige.

Derudover skal du stå for den daglige opgavefordeling til Serviceteamet, der består af seniorjobbere og nyttejobbere. Teamet udfører opgaver for alle Pickkommunens enheder og kan være spredt over hele kommunen.

I dit daglige arbejde vil du få en bred kontaktflade med forskellige interessenter (fx andre afdelinger i kommunen, eksterne håndværkere m.m.), så gode samarbejdsevner er vigtige.

Ansøgere med en håndværksmæssig baggrund fra byggefagene vil blive foretrukket. Desuden skal du som person være dygtig til at arbejde med mennesker.

Dine arbejdsopgaver
 • Mindre bygningsvedligeholdelse
 • Vedligeholdelse af udenoms arealer
 • Hjælpe med borde, stole og scene ved afvikling af diverse arrangementer
 • Føre tilsyn og registrere forbrug af el, vand og varme
 • Forestå den daglige opgavefordeling af ledige der er tilknyttet området
 • Forestå den daglige opgavefordeling til vores serviceteam
 • Administrative opgaver herunder registrering af fremmøde og aktiviteter
 • Ansvarlig for åbne- og lukkeprocedure, herunder tilkaldelse i forbindelse med alarm og i vinterperioden være ansvarlig for snerydning
 • Diverse ad-hoc opgaver

Ønskede erfaringer og kvalifikationer
 • Har en håndværksmæssig baggrund
 • Behandler alle med respekt uanset baggrund
 • Er udadvendt og kan kommunikere med alle typer af mennesker
 • Har viden og erfaring med erhvervsliv og arbejdsmarked
 • Er struktureret og kan skabe overblik
 • Er vedholdende og effektiv i opgaven
 • Er initiativrig og resultatorienteret
 • Er indstillet på stor fleksibilitet i arbejdet
 • Er kvalitetsbevidst
 • Kan lide en meget travl arbejdsdag

Vi tilbyder
 • En arbejdsdag med udfordringer og hvor to dage ikke er ens
 • En arbejdsplads, hvor faglighed, humor og åbenhed er grundværdier
 • Gode kollegaer
 • Personlig og faglig udvikling
 • Gode og fleksible arbejdsvilkår

Hvem er vi?
Job & Kompetencecenter Vest er en del af Holstebro Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling og varetager indsatsen for målgrupperne forsikrede ledige og jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere. Mange af de ansatte er jobcoaches og jobkonsulenter. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er vilje til at være de bedste for borgerne og virksomhedernes skyld. Vi har været og er stadig i en rivende udvikling, hvor vi arbejder med fremtidens kvalificerede arbejdskraft. Vores tilgang er at professionalisme lønner sig for hele Holstebro Kommune, fordi arbejdsmarkedsområdet er en vigtig faktor i mulighederne for vækst i lokalsamfundet. Derfor indgår vi også i en række udviklingsprogrammer. Vores medarbejdere arbejder med viden om, hvad der foregår på arbejdsmarkedet i de enkelte virksomheder og i brancher. Vores medarbejdere møder borgerne som værdifulde individer, der kan udfolde sig bedst ved det rigtige match.

Ansættelsesprocedure
Stillingen er til besættelse snarest muligt og senest den 1. oktober 2019.

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 12. august kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

Praktiske oplysninger
Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Løn og ansættelse efter gældende HK overenskomst.

Arbejdsstedet er Job & Kompetencecenter Vest, Harald Leths Vej 4, 7500 Holstebro.

Yderligere oplysninger
om stillingen kan fås ved henvendelse til pedel/arbejdsmarkedskonsulent Jan Siehr Munksgaard, telefon 96 11 39 68. Henvendelse efter uge 31 skal ske til centerleder Orla Bech Larsen, telefon 21 46 39 49.

Deadline for ansøgning

12. august 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up