Projektleder til IT- og Digitaliseringsafdelingen

Økonomi og IT
Er du en erfaren projektleder eller digitaliseringskonsulent, der kan stå i spidsen for og deltage i udviklingsprojekter inden for IT og digitalisering, så er der en stilling som projektleder ledig i Holstebro Kommune.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
Du vil få ansvar for udviklingsprojekter inden for IT og digitalisering, hvor der er en høj grad af IT-anvendelse. Projekterne gennemføres altid i tæt samarbejde med de i organisationen, som skal bruge projektets leverancer.
Din rolle i projekterne vil være forskellig alt efter projektets størrelse og art. I nogle projekter vil du være decideret projektleder, mens du i andre løfter projektleder-opgaverne i samarbejde med lokale projektledere i andre afdelinger. Der vil også være projekter, hvor du selv kommer til at agere projektressource i form af f.eks. digitaliseringskonsulent og bistå med din erfaring, viden og engagement til at få projektleverancerne i mål.

Du vil få et tæt samarbejde med dine kollegaer i hele IT og Digitalisering. Ved fælles indsats og planlægning skal det sikres at store og små udviklings- og digitaliseringsprojekter udføres inden for aftalt tid, rammer og økonomi.

Teamet
IT og Digitalisering i Holstebro Kommune er en stabsfunktion, der pt. har 26 personer beskæftiget og som består af 3 teams – IT-drift, IT-service og Digitaliseringsenheden, med chefen for IT og Digitalisering som den øverste ansvarlige.
Stillingen er placeret i Digitaliseringsenheden, hvor der er 3 personer inden for projektledelse og IT-arkitektur. Digitaliseringsenheden bidrager gennem projekter og andre aktiviteter til at realisere Holstebro Kommunes digitaliseringsstrategi.

Vi forventer at du:
 • Har erfaring med at arbejde som projektleder inden for IT og digitaliseringsprojekter.
 • Formår at fastholde momentum i et projekt og levere til aftalt tid og aftalt kvalitet. Du har stor forståelse for medinddragelse af interessenter og for forankring lokalt.
 • Er god til at skabe kontakter på tværs af organisationen og fungere som brobygger mellem IT og organisationen.
 • Kan kommunikere kompleks IT og teknologi til samarbejdspartnere uden tekniske forudsætninger.
 • Har en grundlæggende forståelse for at projekter og aktiviteter inden for IT og digitalisering ikke bare drejer sig om teknisk implementering, men også ofte er et organisatorisk forandringsprojekt. Har du erfaring som digitaliseringskonsulent eller lignende er det en absolut fordel.
 • Har en forståelse for – eller interesse i at lære - hvorledes en offentlig og politisk styret organisation arbejder såvel internt som i servicen til borgerne.
 • Det er en fordel hvis du er certificeret i en projektledelsesmetode såsom PRINCE2, IPMA eller lign.

Vi tilbyder:
 • Spændende arbejdsopgaver inden for offentlig IT og digitalisering
 • Gode kollegaer i en velfungerende afdeling
 • Et uformelt arbejdsmiljø
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er placeret i IT og Digitaliseringsafdelingen med reference til IT og Digitaliseringschefen.

Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest muligt derefter.

Stillingen aflønnes efter aftale mellem Holstebro Kommune og den forhandlingsberettigede organisation i henhold til aftale om ny løn.

Vil du vide mere
Er du velkommen til at kontakte chef for IT og Digitalisering Nikolaj Kolte på telefon 96 11 73 41 eller på nikolaj.kolte@holstebro.dk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag i uge 34.

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest torsdag den 15. august 2019 kl 12.00.

Deadline for ansøgning

15. august 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up