Projektleder til Team Fælles Ejendomscenter

Teknik og Miljø
Har du erfaring inden for bygherrerådgivning/projektledelse på byggeopgaver, og synes du det kunne være spændende at arbejde i en kommunal organisation? Så har vi et godt job til dig.

Din rolle
I din rolle som projektleder i Team FEC skal du som bygherrerådgiver/projektleder fremstå saglig og ansvarlig, både i forhold til vores kontakter i den kommunale organisation og i forholdet til vores eksterne samarbejdsparter hos arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og håndværksvirksomheder.

Du vil blive bindeled mellem den kommunale organisation og de udførende samarbejdsparter. Du skal derfor stå for en konstruktiv dialog med mange andre fagligheder i den kommunale organisation, således at det færdige byggeprojekt understøtter de funktioner, som de efterfølgende brugere har brug for, og således at bygningerne kan driftes omkostningseffektivt i mange år.

Dette understøtter vores ambition om at ”Vores kunder/brugere ville vælge Fælles Ejedomscenter, selv om de havde et alternativ”.

Du vil også skulle arbejde med at udvikle og professionalisere de paradigmer og styringsværktøjer, vi arbejder med, under hensyntagen til de vilkår, der ligger i at være en offentlig bygherre.

Din primære rolle vil være bygherrerådgiver/projektleder på byggeopgaver – både nybyggerier, ombygninger og planlagte vedligeholdelsesprojekter - men vi arbejder teamorienteret, så du skal være klar på også at kunne hjælpe dine kolleger med for eksempel bygningssyn, indsamling af bygningsdata, energioptimeringer og lignende.

Du vil i jobbet få ansvar for at styre byggeprojekterne sikkert igennem projekterings-, udbuds-, udførelses-, afleverings- og opfølgningsfaserne, herunder involvering af, og aflevering til, kollegerne med ansvar for fremtidig drift og vedligeholdelse - nogle gange som bygherrerådgiver i samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører, og nogle gange egenhændigt gennemføre hele processen med projektering, udbud, kontrahering, tilsyn, økonomistyring og færdiggørelse til at overdrage til de kommende brugere.

Om os
Fælles Ejendomscenter (FEC) blev etableret i 2014, og er et team i Teknik og Miljø. Vi er ti kollegaer i FEC, som varetager nybyggeri, ombygninger, vedligehold, servicekontrakter og energistyring af den kommunale ejendomsmasse, samt rengøring. Vi udvider og udvikler hele tiden på opgaveporteføljen i FEC, i en ambition, som går mod mere helhedsorienteret Facility management.

Vi ser gerne, at du
  • selvstændigt kan gennemføre byggeprojekter fra idé til udarbejdelse af byggeprogram, over projektering og udbud, til færdig aflevering
  • har erfaring i udarbejdelse og/eller granskning af udbudsmaterialer for byggeopgaver, med udgangspunkt i bygherreinteresser
  • har erfaring i selvstændig projektledelse og dokumentation
  • har indgående kendskab til AB18 og ABR18
  • kan stå for Økonomistyring gennem hele byggeprocessen
  • har IT-kompetencer inden for Revit/Autocad og MS-Office.
Ideelt set har du tidligere været beskæftiget både hos projekterende rådgiver og som byggeleder hos en byggeentreprenør.
Ud over de byggefaglige kompetencer skal du være åben og velformuleret i både skrift og tale, ligesom du som person skal brænde for at de projekter, du står i spidsen for, kommer godt i mål.

I FEC er vi et stærkt team, hvor vi alle sidder inde med særlige kompetencer, som vi bringer i spil for at spille hinanden endnu stærkere.

I øjeblikket er teamet i fuld gang med at implementere en ny struktur.

For at beskrive hvordan vi i Teknik og Miljø ønsker at arbejde, har vi fået lavet en film, som fortæller om den udvikling i organisationen, og som vi faktisk er meget stolte af.

Stillingen ønskes besat fra 1.januar 2020.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til chef i Teknik og Miljø Poul Munk-Poulsen på 40 19 39 13 eller e-mail poul.munk-poulsen@holstebro.dk, eller til teamleder i Fælles Ejendomscenter Vibeke Hoelgaard Jensen på 96 11 77 17 / 22 56 69 97, eller e-mail vibeke.hoelgaard.jensen@holstebro.dk.

Ansøgningsfrist
30. oktober 2019 kl. 09.00
Første runde ansættelsessamtaler holdes 7. november mellem klokken 10 og 17, og anden runde holdes 20. november mellem klokken 12.30 og 16.

Deadline for ansøgning

30. oktober 2019 09:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up