Psykolog til psykologindsats for unge med psykisk mistrivsel

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Socialafdelingens Center for psykiatri søger en psykolog til at varetage en psykologindsats for unge med psykisk mistrivsel (16-24-årige).

Tiltrædelse den 1. juni 2020

Der er tale om en fast stilling på 37 timer, som organisatorisk hører under Center for Psykiatri. Vores nye psykolog bliver ansat med reference til funktionslederen i Psykiatrien i Nordvest.
Psykiatrien i Nordvest er en del af Center for Psykiatri i Holstebro og er fysisk placeret i Center for Sundhed, Holstebro Kommune

Den forebyggende psykologindsats
Psykologindsatsen er et åbent, anonymt rådgivningstilbud med fokus på psykologisk samtale og rådgivning til unge med psykisk mistrivsel. Formålet er at sikre tidlig indsats til sårbare unge og fremme de unges mentale trivsel og mestringsevne. Desuden er målet at forhindre, at psykisk mistrivsel udvikler sig til sygdom.

Stillingen som psykolog er alsidig og indebærer, at du rådgiver og vejleder unge, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til mistrivsel, og
 • afholder psykologfaglige samtaler med unge med psykisk mistrivsel og det kan derudover eventuelt blive aktuelt med gruppeforløb.
 • er en del af psykologkontakten som består af tre tilbud med foregribende opgaver, hvor det åbne tilbud til unge er et af tilbuddene.
 • indgår i tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien og den kommunale sundhedsindsats
 • sikrer kommunikationen af tilbuddet til borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Vi forventer, at vores kommende psykolog
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring
 • har behandlings- eller terapeutisk erfaring med at samtale med unge
 • er selvstændig og kan planlægge egen tid og opgaver
 • har lyst til at udvikle funktionen sammen med os.
 • indgår i socialafdelingens psykologteam og løser opgaver på tværs i socialafdelingen.

Vi kan til gengæld tilbyde dig
 • at være en del af udviklingen af et tiltag i en forbyggende indsats
 • psykologfaglig sparring og fællesskab i Socialafdelingens Psykologteam.
 • ekstern supervision

Flere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte kommunal leder af Psykiatrien i Nordvest Per-Gøran Paavo på tlf. 24 89 79 55 eller mail per.goran.paavo@holstebro.dk

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og reglerne i Lokal Løn

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 14. april 2020 kl 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt
Mandag den 20. april 2020

Kun ansøgninger send elektronisk via opslaget vil komme i betragtning

Du kan læse mere om Psykiatrien i Nordvest og Center for Psykiatri på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk

Deadline for ansøgning

14. april 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up