Psykolog til rusmiddelbehandling og forebyggende konsulentopgaver

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Socialafdelingens Center for Social Indsats søger Psykolog til ’fremskudt’ rusmiddelbehandling samt forebyggende konsulentopgaver.
Tiltrædelse pr. 1. juni 2020 eller snarest.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer, som organisatorisk hører under Center for Rusmiddel og Forebyggelse, dog varetages den daglige ledelse af funktionslederen i psykiatrien i nordvest.

I stillingen som ’fremskudt rusmiddelbehandler’ vil du til daglig blive tilknyttet ’Psykologkontakten’, et team på 3 psykologer med fysisk placering i Center for Sundhed i Holstebro. De to øvrige psykologer i teamet varetager hhv. forebyggelse af mistrivsel hos unge samt forebyggelse og behandling af unge med spiseforstyrrelse og selvskade.

’Psykologkontakten’ er en del af ’Socialafdelingens Psykologteam’, der omfatter ca. 10 psykologer med forskelige funktioner og specialer. Psykologerne i teamet varetager, ud over den beskrevne kerneopgave, også ad hoc opgaver i hele Socialafdelingen.

Den fremskudte rusmiddelindsats har til formål at øge tilgængeligheden til rådgivning og vejledning, for dermed at sikre en tidlig indsats med fokus på at forebygge og foregribe udvikling af problemer i forhold til rusmidler.

Som forebyggende på rusmiddelområdet får du bl.a. følgende arbejdsopgaver
 • Kortvarige samtaleforløb samt råd og vejledning til unge med risikoadfærd i forhold til rusmiddelbrug
 • Råd og vejledning til pårørende til unge med rusmiddelproblemer
 • Rådgivning og vejledning til samarbejdspartnere i forhold til unge og rusmidler
 • Anonym stofmisbrugs-behandling
 • Tilrettelæggelse af undervisning og i begrænset omfang undervisning af frontpersonale
 • Supervision af andre faggrupper med fokus på unge og rusmidler
 • Behandlingsforløb i Center for Rusmiddel og Forebyggelse
 • Psykologisk screening
 • Tværfaglig sparring med fagprofessionelle
 • Bidrage med inspiration i arbejdet med udfærdigelse af diverse rusmiddelpolitikker

Vi forventer, at du
 • Er uddannet psykolog
 • Har viden om unge og ungdomskulturer
 • Har erfaring inden for/viden om rusmiddelområdet
 • Har gode kommunikative evner og er en dygtig formidler
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • Har gode samarbejdsevner i det tværfaglige felt
 • Har engagement og er opdateret med nyeste viden inden for området unge og rusmidler
 • Har kompetencer til at matche de digitale medier og udvikle på opsøgende kontaktflader til unge

Vi tilbyder
 • En arbejdsplads med engagerede kolleger
 • Introduktionsforløb
 • Målrettet feedback og kollegial sparring
 • Intern og ekstern supervision
 • En arbejdsplads, der vægter kompetenceudvikling og vidensdeling

Nærmere oplysninger
Henvendelse til Anne-Marie Steen Schrøder, leder af Center for Rusmiddel og Forebyggelse på tlf.  96 11 40 41 eller mail: anne-marie.steen.schroder@holstebro.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Lokal Løn.

Tjenestekørsel kan forekomme, hvorfor kørekort og adgang til bil er et plus.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 14. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt
Mandag den 20. april 2020

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Psykiatrien i Nordvest på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk


 

Deadline for ansøgning

14. april 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up