Rådgivere til sygedagpenge

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Jobcenter Holstebro søger et antal rådgivere til sygedagpenge og jobafklaring.

Der er tale om 2 barselsvikariater af ca. 1 års varighed samt 1 nyoprettet fast stilling. Vi har travlt og ønsker at få mulighed for at gøre mere ud af tidlig indsats i sagerne.

Der ønskes tiltrædelse 1. juni på et af barselsvikariaterne samt den faste stilling. Og endnu et vikariat pr. 1. juli 2019.

Vi er en stor afdeling, så der er almindeligvis gode muligheder for fast ansættelse over tid.

Arbejdstid 34 - 37 timer pr. uge.

Arbejdsområdet er opfølgning af sygedagpengesager og jobafklaringssager.

Arbejdet omfatter:
 • tidlig indsats og arbejdsfastholdelse af sygemeldte og borgere med risiko for sygemelding
 • Visitation og kategorisering af sygedagpengesager
 • Rådgivning og vejledning af sygemeldte borgere
 • Opfølgning af sygedagpengesager og iværksættelse af tiltag, der sikrer, at den sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • Stillingtagen til revalidering – herunder udarbejdelse og iværksættelse af revalideringsplaner
 • Forberedelse af sager til fleksjob, ressourceforløb og førtidspension
 • Iværksættelse og opfølgning af jobafklaringsforløb
 • Administrative funktioner i forhold til eget arbejdsområde.

Vi ønsker, at vores nye kollega har administrativt flair, og er i stand til at:
 • arbejde struktureret
 • være selvledende og evne selv at tilrettelægge sit arbejde
 • vægte flow i sagerne
 • samarbejde med arbejdsgiverne
 • samarbejde med læger og sundhedssystemet i øvrigt
 • anvende rundbordssamtaler som redskab
 • være coachende og motiverende i mødet med borgerne
 • formulere sig klart og ubesværet – også på skrift.

Vi har et godt arbejdsmiljø i afdelingen, både fagligt og kollegialt, og sætter pris på, at det også skal være sjovt at gå på arbejde.

Vi tror på, at trivsel er afsættet for godt og effektivt arbejde!

Der er gode muligheder for faglig støtte og vejledning, både fra ledere og erfarne kolleger. Du vil få fast base i en af afdelingens grupper.

Afdelingen består af 4 grupper som varetager ovenstående opgaver – og der vil være mulighed for faglig bistand fra afdelingens 5. gruppe: Gruppen for tidlig indsats. Her er der specialviden i forhold til fastholdelse på arbejdspladsen – trods sygdom.
Desuden er der i afdelingen også et team bestående af jobkonsulenter.

Vi lægger vægt på, at du er relevant uddannet f.eks. som socialrådgiver eller socialformidler og/eller har anden relevant erfaring.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og DS/HK.

Yderligere oplysninger: Leder af sygedagpengeafdelingen Margit Dam, tlf. 96 11 38 42

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest onsdag den 24. april 2019 klokken 08.00

Ansættelsessamtaler vil foregå mandag den 29. april 2019.

 

Deadline for ansøgning

24. april 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up