Rengørings- og social- og sundhedshjælper til Rydehjemmet

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Vi søger en fast medarbejder til en kombineret stilling på gennemsnitligt 34 timer pr. uge. Stillingen er kombineret mellem rengøring af fællesarealer og pleje af borgerne. Størstedelen af tiden er til rengøring, dog indgår man i weekend- og aftenarbejde i plejen af borgerne.
Der må påregnes arbejde hver 2. weekend.
Stillingen er med tiltrædelses snarest muligt eller senest 1. april 2021.

Lidt om os

Rydehjemmet er et botilbud for 19 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - i alderen 47 år og opefter.
De fleste borgere har brug for støtte og fysisk/ kompenserende hjælp til personligt pleje og omsorg.
I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 12 brugere.
Vores mål er, at det skal være et hjem med plads til de forskellige behov borgerne har.
Vi forsøger at skabe en hverdag med forskellige tilbud og oplevelser, hvor ingen dage er ens.

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery orienteret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Vi ønsker, at du

 • har interesse for at arbejde med mennesker med fysiske og psykiske udviklingshandicaps
 • har erfaring med rengøring, og gerne et rengøringskursus
 • har et godt overblik og kan strukturere din dag
 • er ansvarsbevidst og kan stå for indkøb af rengøringsmidler med mere
 • kan prioritere i arbejdsopgaver og er fleksibel i forhold til forandringer på dagen
 • er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn
 • handler og agerer med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer, er anerkendende i dit arbejde, og er med til at skabe et flerfagligt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • har erfaring med Nexus og Sekoia
 • har kørekort.

Vi tilbyder

 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • engagerede og kompetente kollegaer
 • en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • et godt personale- og pårørendesamarbejde
 • skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte koordinator, Karina Weis telefon 96 11 46 91 eller funktionsleder, Lene Byskov teleofn 24 81 15 38, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 8. februar 2021 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 10. februar 2021.

Deadline for ansøgning

08. februar 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up