Rydehjemmet, Center for Handicap søger nye medarbejdere

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Rydehjemmet i Center for Handicap, søger social- og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske til faste stillinger på 30 timer i dag- og aftenvagt. Der må påregnes arbejde hver 2. weekend.
Stillingerne er med tiltrædelses snarest muligt eller senest den 01.10.18.

Center for Handicap er det ene af 4 centre, som organisatorisk hører under Socialafdelingen i Social og Arbejdsmarked. De 3 andre centre er Center for
Uddannelses, Center for Psykiatri og Center for Socialt Udsatte. Centrene samarbejder på tværs af organisationen.

Rydehjemmet er et botilbud for 19 beboere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i alderen 44 år og opefter. I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 12 brugere. Vi har som mål, at Rydehjemmet skal være et hjem med plads til de forskellige behov beboerne har.
Vi forsøger at skabe en hverdag med forskellige tilbud og oplevelser, hvor ikke 2 dage er ens.

Udgangspunktet for alle indsatser i Center for Handicap er en recovery baseret tilgang, som tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat og består af pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter samt andet pleje og
omsorgspersonale.

Hvis du ansættes som sygeplejerske, vil der være en løbende sparring og samarbejde med teamet af sociale sygeplejersker i Socialafdelingen.

Vi ønsker, at du:
 • har erfaring og interesse for arbejde med psykiske udviklingshandicap
 • er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn
 • vil være ansvarlig i forhold til medicinadministration
 • har interesse/erfaring med pædagogisk arbejde
 • ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv
 • tør bruge og udfordre din faglighed – samt videregive din viden med glæde
 • er personlig og faglig robust, og kan se dig selv ind i en opgave, som kræver konstant udvikling af faglighed og kompetencer
 • handler og agere med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde, er med til at skabe et flerfagligt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af dit arbejde
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • erfaring/ kendskab til KRAP
 • erfaring med Nexus og Sekoia

Vi tilbyder:
 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • engagerede og kompetente kolleger
 • en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • et godt personale- og pårørendesamarbejde
 • skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend

Løn forhandles i forhold til regler gældende for NY-løn

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koordinator Karina Weis på tlf. 96 11 46 91 eller funktionsleder Lene Byskov tlf.nr 24 81 15 38.

Søg stillingen på Holstebro Kommunes hjemmeside senest mandag den 13. august kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Deadline for ansøgning

13. august 2018 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up