Sektionsleder til Visitationen - Sektion Hjemmehjælp og Boliger

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
- Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Holstebro Kommune.

Er du vores ny sektionsleder og har du lyst til at arbejde i en dynamisk organisation, så er du den vi leder efter.

Vores sektionsleder har fået nyt job og en stilling som sektionsleder i sektion Hjemmehjælp og Boliger er derfor ledig til besættelse 1. april 2019.

Visitationen omfatter
  • En sektion, der varetager visitation til hjemmehjælp og boliger - personlig pleje og praktisk bistand samt pleje og ældreboliger, omsorgstandpleje, afløsning / aflastning i eget hjem mm. Endvidere varetages tilsyn med leverandører og tilsyn i kommunens plejeboliger.
  • En sektion, der visiterer til hjælpemidler og boligændringer, såvel voksenområdet som børneområdet, samt varetagelse af arbejdsplads vurderinger (APV) og visitation til hjælpemiddelløsninger, der har til formål at sikre arbejdsmiljøet samt understøtte borgernes mulighed for at klare sig selv bedst muligt.

Den opslåede stilling er målrettet den sektion, der varetager visitation til hjemmehjælp og boliger m.m.

Én af sektionsledernes primære opgaver er, at styrke den ledelsesmæssige indsats i et felt, hvor der er behov for stor udviklings- og implementeringskraft samt ledelsesmæssig tilstedeværelse. En balancering mellem optimal drift og udvikling i samspil med andre interessenter i Det Nære Sundhedsvæsen er et af kerneelementerne i ledelsesopgaven.

Medarbejdergruppen omfatter tværfaglige teams af visitatorer og administrative medarbejdere.

Der vil være et tæt samarbejde med sektionsleder for Sektion Hjælpemidler og APV.

Vi søger en erfaren leder med kendskab til sundhedsområdet og som har
  • flair for en god dialog med borgerne
  • øje for at skabe løsninger sammen med borgene eller for borgerne, i samspil med bl.a. lokale netværk
  • gode analytiske og strategiske kompetencer
  • gode kommunikative egenskaber og vilje til dialog og samarbejde
  • gennemslagskraft og er handlingsorienteret
  • indsigt i det visitationsfaglige felt og evner at tænke i nye baner

Desuden forventer vi, at du ift. myndighedsudøvelsen
  • har økonomisk forståelse
  • kan give sparring ift. aktuelle udfordringer og sagsindhold

Den ideelle ansøger har en sundhedsfaglig uddannelse evt. med overbygning på masterniveau, samt relevant lederuddannelse.

Praktiske oplysninger
Konkrete oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Myndigheds- og Kvalitetschef Poula Sangill telefon 96 11 41 03. Du kan læse mere om stillingens jobindhold i jobprofilen (nyt vindue).

Ansøgningen
vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via fanen ”Ledige Jobs” på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk senest den 22. januar 2019 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler
1. samtale forventes at finde sted den 25. januar 2019.
Profilanalyse forventes udført den 28. og/eller den 29. januar 2019.
2. samtale forventes at finde sted den 4. februar 2019.

Deadline for ansøgning

22. januar 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up