Skoleleder til Ulfborg Skole

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Vil du arbejde for at alle børn oplever trivsel og læring?
Vil du fortsætte udviklingen af en velfungerende skole med en stærk kultur?
Så er Ulfborg Skole noget for dig!

Skolen

Ulfborg Skole er velfungerende skole med en stærk personalegruppe, god økonomi og stor forælderopbakning. Skolen arbejder for at lykkes med alle børn og arbejder ud fra LP-modellen. Værdimæssigt prioriteres mangfoldighed, ordentlighed, tillid og samarbejde højt.
Skolen har 325 elever fra 0. – 9. klasse. Heriblandt styrkeklasser på alle klassetrin samt en erhvervsklasse i udskolingen. Den samlede personalegruppe består af 44 medarbejdere. Ledelsesteamet består ud over skolelederen af en afdelingsleder for indskoling/sfo, for mellemtrinnet og for udskolingen.

Skolevæsenet og den fælles opgave

Som skoleleder i Holstebro Kommune bliver du en del af et stærkt og dynamisk skolelederfællesskab, hvor åbenhed om egen praksis og en nysgerrighed over for andres er en naturlig forudsætning for fælles læring og udvikling. Vi forventer, at ledelsesvirket på egen skole bringes i samklang med en fælles retning for det samlede skolevæsen og for hele 0-18 års området.
Vi har store ambitioner om at blive endnu dygtigere til at arbejde sammen på tværs i Børn og Unge. Du skal derfor bidrage til dette samarbejde på alle niveauer. Vi har en målsætning om, at flere børn skal opleve sig som en værdifuld del af et eller flere fællesskaber, og at flere børn skal lykkes inden for almenområdet. Det forventer vi, at du vil arbejde med på og bidrage til.
Skolelederen refererer til Skole- og Rådgivningschefen.

Ledelsesprofil

Vi søger et imødekommende og fagligt dygtigt menneske, der
 • Er tillidsvækkende og udadvendt
 • Gerne vil tale med børn, ansatte og forældre
 • Er handlekraftig og nytænkende i respekt for skolens traditioner
 • Er en teamplayer
 • Kan balancere drift og udvikling

Vi håber, at du vil prioritere følgende højt
 • Kommunikation internt og eksternt
 • Fortsat arbejde med en inkluderende indsats, så alle børn oplever trivsel og læring
 • Personalepleje og –udvikling
 • Pædagogisk ledelse
 • Samarbejde med lokalsamfundet
   
Som skoleleder har du både det overordnede ansvar for skolens pædagogiske tilbud, personaleledelsen, planlægningen og ressourcestyringen.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Der er aftalt kriterier for funktionsløn og kvalifikationsløn. Den nye leder må være indstillet på at deltage i relevante uddannelsesforløb, herunder kommunalt tilrettelagte lederkurser og internater.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Skole- og Rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen, tlf. 21 80 33 71.

Vi håber, at du vil kontakte afdelingsleder Pia Skaaning, tlf, 9611 5508 eller SFO- og indskolingsleder Jytte Nørgaard Christesen, tlf 96 11 55 18, for en rundvisning.

Du kan også læse mere om skolen

Ansættelsesproces

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsen ved Ulfborg Skole samt Skole- og Rådgivningschefen.

Følgende datoer er afsat:
 • 2. oktober kl. 12.00: Ansøgningsfrist
 • 8. oktober kl. 16.00 - ?: Første samtalerunde
 • 21. oktober kl. 16.00 - ?: Anden samtalerunde

Mellem første og anden samtalerunde skal de valgte kandidater afgive referencer og have udarbejdet person- og kompetenceprofil.

Deadline for ansøgning

02. oktober 2020 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up