Social- og sundhedsassistent og koordinator

Social og Sundhed
  • Print
  • Forstør tekst
Har du en kommende mellemleder i maven?

Så har Parkvænget jobbet til dig som social-sundhedsassistent og koordinator.

Stillingen er på 32 timer om ugen med vagt hver anden weekend – stillingen indeholder dag- og aftenvagter.

Vi søger en assistent, som vil være med til at skabe et godt hjem for beboerne med hensyntagen til de mange forskellige udfordringer, beboerne har. Du skal kunne arbejde tværfaglig med den rehabiliterende tilgang, samt kunne støtte den enkelte beboer i at bevare egen identitet i et meningsfyldt hverdagsliv.

Vi er i gang med at bruge borgerkonferencer som et fælles platform til at sikre, at beboerne får den bedste omsorg.

Parkvænget er et hus med 60 plejeboliger fordelt på 5 afdelinger. Du er koordinator for et hus med ca. 20 medarbejder som varetager pleje og omsorg for aktuelt 27 beboere.

Som koordinator planlægger du det daglige arbejde i 2 afsnit, således krav og ressourcer går hånd i hånd, samt at de tilstedeværende kompetencer kommer til deres ret. Arbejdsplaner har planlægger og leder ansvar for.

Dine kollegaer er social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi har ofte praktikanter til afklaring omkring deres jobmuligheder, som
også er en del af de medarbejdere, du skal planlægge for.

Du bliver sammen med det øvrige personale ansvarlig for en god og faglig forsvarlig oplæring af ufaglærte afløsere. Vi uddanner elever og sygeplejestuderende og vi er meget bevidste om at give dem et godt fagligt ståsted. Derfor er det en forudsætning, at du er faglig velfunderet og har gode sociale og personlige kompetencer.

På Parkvænget ønsker vi at bruge hinandens personlige og faglige kompetencer på bedst mulige vis, og nuværende er vi i gang med to projekter, som begge starter op her i efteråret 2020 og forløber over ca. 2 år.
Center for plejeboliger i Holstebro Kommune har stor fokus på arbejdsmiljø og fravær, derfor er projektet Nærvær og Fællesopgaveløsning skudt i gang og løber til 2022.

Ansøgningsfrist 21. september 2020 kl. 12.00

Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2020 eller snarest
Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst

Nærmere oplysninger kan fås hos Plejeboligleder Jette Vendelbo Plejeboligerne Parkvænget 96 11 44 01/22 42 41 69.
 

Deadline for ansøgning

21. september 2020 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up