Social- og sundhedsassistent/sundhedshjælper til Skovvang

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Center for Social Indsats søger en Social- og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent til Sundhedsfagligt afsnit, Skovvang

Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv, så er det måske lige dig, vi søger.

Der er tale om en fast stilling på 33 timer/ugentligt på botilbuddet Skovly med tiltrædelse 1. oktober 2020

Skovvang er en social boform under Center for Social Indsats (CFI). Boformen opsøges af hjemløse, ofte med misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer, tilpasningsproblemer m.v.

Sundhedsfagligt afsnit består af tre underenheder - det alternative plejehjem Skovly, Sygeafdelingen og et udekørende Sundhedsfagligt Team.

Målgruppen for det alternativ plejehjem Skovly er borgere som er fysisk og psykisk præget af et liv med misbrug og psykiske vanskeligheder. Der er 10 pladser.

Vi arbejder ud fra en recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt, men har samtidig fokus på, at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.

Personalet har en faglig sammensætning som består af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.
Der arbejdes i dag, aften og weekend vagter.

Vi søger en ny kollega, der har et naturligt ”drive”, der trives med kontinuerlige forandringer med høj arbejdsintensitet, og som samtidig har en ambition om at bidrage til, at borgerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv

Du vil kunne forvente:
 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen.
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for brugere og medarbejdere.

Vi ønsker at du:
 • er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent
 • har erfaring med eller interesse for målgruppen
 • har erfaring med udførelse af praktiske opgaver samt pleje- og omsorgsopgaver i forhold til en målgruppe med bl.a. fysiske funktionsnedsættelser
 • kan se muligheder frem for begrænsninger
 • nyder at arbejde såvel selvstændigt, som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale og ikke mindst til at lytte til såvel det talte ord, som pausen og personen
 • er fleksibel og omstillingsparat både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver

Herunder vil vi se på, om du:
 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal og skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • kender egne grænser, styrker og svage sider

Nærmere oplysninger: om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret funktionsleder May Christensen tlf. 96 11 36 80 eller koordinator på Sygeafdelingen og Skovly Mette Michaelsen tlf. 96 11 36 40.
Grundet sommerferie vil vi være tilstede på forskellige tidspunkt, så hvis ikke den ene træffes så ring til den anden. En af os vil være tilstede.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny løn.

Det er et krav at man har B- kørekort.

Ansøgningsfrist:
Fredag den 7. august 2020 kl.8.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt
Torsdag den 13. august 2020
Der vil i forbindelse med indbydelse til samtale blive indhentet straffeattest.

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på hjemmesiden: www.skovvang.dk

Deadline for ansøgning

07. august 2020 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up