Social- og sundhedsassistent til akut- og de midlertidigepladser i Center for Sundhed

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Social - og sundhedsassistent søges til fast stilling på Akutpladserne og De Midlertidige Pladser i Center for sundhed pr. 1 januar 2019.

Vi søger en social- og sundhedsassistent på ca. 30 timer pr. uge i blandede dag- og aftenvagter. Der vil være weekendvagt hver 2 weekend.

Afdelingen består af 24 akutte- og midlertidige pladser. Vi modtager borgere, hvor kompleksiteten er af en sådan art, at indsatsen ikke kan varetages i eget hjem. Vi arbejder med afsæt i den rehabiliterende tankegang og vægter det tværfaglige samarbejde højt.

Vi er 55 medarbejdere, bestående af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker samt servicemedarbejdere. Vores kerneopgave ligger i at yde en høj faglig og individuel indsats tilpasset den enkelte borger. Som assistent indgår du i et tværfagligt samarbejde, hvor dine kompetencer vil komme i spil ift. grundlæggende og stabile sygeplejeopgaver. Du vil få mulighed for kompetenceudvikling gennem tæt samarbejde med sygeplejerskerne, faglige tiltag, undervisning, samt i kraft af den forskelligartede kompleksitet i afdelingen.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, der
 • har en bred sundhedsfaglig erfaring
 • kan selvstændigt udføre grundlæggende stabile sygeplejeopgaver
 • har evne for at koordinere og samarbejde
 • har evne og flair for at arbejde rehabiliterende
 • tager ansvar for eget arbejdsliv og fællesskabet
 • har et positivt og imødekommende væsen, og håndterer et godt samarbejde med borgere, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere
 • eventuelt har kendskab til FSIII. Det er en fordel.

Vi tilbyder
 • højt vægtet tværfagligt samarbejde
 • en arbejdsplads i konstant udvikling
 • en arbejdsplads med mange spændende tiltag
 • faglige udfordringer
 • tydelig ledelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn.

Yderligere informationer
For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte teamleder, Karen Aaberg Markussen på telefon 96 11 43 23.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen elektronisk på Holstebro Kommunes hjemmeside inden den 23. november 2018 kl. 08.00.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 27. november 2018.

Deadline for ansøgning

23. november 2018 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up