Social- og sundhedsassistentelever

Elevpladser og Studiepraktikpladser
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro Kommune søger elever til Social- og sundhedsassistentuddannelsen - primært med uddannelsesstart maj 2021
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Holstebro-afdelingen af SOSU-Herning, Døesvej 70 i Holstebro. I praktiktiden er du én på holdet i et arbejdsfællesskab i alle praktikker - såvel hos kommunen som regionen

Uddannelsen tager to år og ti måneder. Hvis du er over 25 år, skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV). Din RKV vil vise, hvor meget du eventuelt kan få afkortet uddannelsen. Du kan få udarbejdet din RKV på Social- og Sundhedsskolen hos en studievejleder.
Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside.

Vi lægger vægt på, at du er

 • klar til faglige og personlige udfordringer
 • rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • moden og ansvarlig
 • mødestabil
 • motiveret, nysgerrig og uddannelsesparat
 • i stand til at forstå, tale og skrive dansk
 • i besiddelse af IT-kompetencer på brugerniveau.

Vi kan tilbyde

 • alsidig uddannelse med gode fremtidsmuligheder
 • spændende og lærerige opgaver og udfordringer
 • engagerede vejledere i fagligt læringsmiljø
 • praktikplads og løn under hele uddannelsen
 • løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale
 • mulighed for at opnå voksenelevløn efter fastlagte kriterier.

For at blive optaget, skal du have bestået eller gennemført en af følgende:

 • SOSU grundforløb 2.
 • Social- og sundhedshjælperuddannelsen.
 • Anden uddannelse, der som minimum svarer til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

- eller opnået tilsvarende kompetencer i ind- eller udland.

Praktiske oplysninger

Elevstillingen er på 37 timer ugentligt.

Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende 

 • motiveret ansøgning, hvor du beskriver dig selv og hvorfor du vil være social- og sundhedsassistent
 • dit CV
 • eksamensbevis for GF2 eller dokumentation for at du er i gang med GF2 eller har merit for GF2 eller har bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • udtalelser fra tidligere arbejdsgivere også fra andre typer jobs.

Er du over 25 år medsendes din realkompetencevurdering (RKV) udarbejdet af social- og sundhedsskolen.

Er du over 25 år og søger voksenelevløn, skal dokumentation for relevant erhvervserfaring vedlægges. Sammenlagt skal det give minimum et års erhvervserfaring inden for de sidste fire år. Det er dit ansvar at indsamle dokumentation.

Vil du vide mere?

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig Maibritt Bjørnli på 96 11 73 16 eller 21 18 99 77.

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet, eller har du brug for hjælp, kan du kontakte Anne Marie Rokkjær på 96 11 73 12 eller mail Anne.Marie.Rokkjaer@Holstebro.dk.

Frist

28. februar 2021. Ansøgningen sendes elektronisk.
Samtalerne forventes afholdt i uge 9 og 10.
Optagelse sker i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Deadline for ansøgning

28. februar 2021 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up