Social- og sundhedsassistenter/Social- og sundhedshjælpere til Team Vinderup

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Hjemmeplejen område Øst, Team Vinderup

Har du lyst til nye og spændende udfordringer?

Team Vinderup søger 3 Social- og sundhedsassistenter/Social- og sundhedshjælpere pr. 1. februar 2019, eller snarest herefter til følgende stillinger:
 • 1 fast stilling på 30 timer ugentlig i blandede vagter og med weekendvagt hver 3. weekend.
 • 1 fast stilling på 34 timer ugentlig i blandede vagter (en del aftenvagter) og weekendvagt hver 2. weekend.
 • 1 vikariat på 30 timer ugentlig i blandede vagter og weekendvagt hver 3. weekend i perioden 1/2 2019 til 16/10 2020

Team Vinderup er et af fire hjemmeplejedistrikter i Holstebro Kommune.

Vi søger en medarbejder der
 • Har taget Social-og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Er stabil i fremmøde
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarligt, men samtidigt er indstillet på det brede tværfaglige samarbejde
 • Formår at omstille sig hurtigt i forhold til den aktuelle opgaveløsning.
 • Har overblikket i akutte situationer
 • Kender sit kompetenceområde.
 • Er indstillet på at udføre kerneopgaven under hensyntagen til Holstebro Kommunes kvalitetsstandard
 • Har kørekort

Vi tilbyder
 • Et spændende job med mange udfordringer, hvor du kan bruge dine kompetencer inden for området.
 • Tovholderfunktion hos borgere med specielle og komplekse udfordringer - psykiske såvel som fysiske
 • Faglig Sparring i et tværfagligt og åbent samarbejdsmiljø
 • Mulighed for varetagelse af enkelte sygeplejeydelser i samarbejde med vores kompetente sygplejersketeam
 • Medarbejderindflydelse på eget arbejdsområde
 • Strukturerede teammøder, hvor der er tværfagligt fokus på den enkelte borgers mål og behov

Holstebro Kommune er i gang med indførelsen af kompetence-skemaer for den enkelte medarbejder på sundhedsområdet.

Holstebro Kommune har fokus på den rehabiliterende indsats og vi samarbejder tværfagligt med borger og borgers netværk for at opnå borgers mål via strategien Fælles Mål-Fælles Handling.

Holstbro Kommune er desuden i øjeblikket i gang med en fokuseret indsats i forhold til Ensomhed og Fællesskabs klippekort.

Løn og ansættelsesvilkår
fastsættes efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Yderligere oplysninger om stillingerne gives gerne ved henvendelse til Teamleder Birgitte Malling telefon 96 11 45 23.

Ansøgningsfrist
er fredag den 25. januar 2019 kl 12.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 29. januar 2019 og onsdag 30. januar 2019.

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest fredag den 25. januar 2019 kl. 12.00.

Deadline for ansøgning

25. januar 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up