Social- og sundhedsassistenter Team Vinderup

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Har du lyst til nye og spændende udfordringer?

Team Vinderup søger tre social- og sundhedsassistenter pr. 1. december 2018, eller snarest herefter.
Stillingerne er på 30 timer ugentlig i blandede vagter og med weekendvagt hver 3. weekend.

Team Vinderup er et af fire hjemmeplejedistrikter i Holstebro Kommune.

Vi søger en medarbejder, der
 • har taget social-og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • er stabil i fremmøde
 • kan arbejde selvstændigt og ansvarligt, men samtidigt er indstillet på det brede tværfaglige samarbejde
 • har overblikket i akutte situationer
 • kender sit kompetenceområde
 • er indstillet på at udføre kerneopgaven under hensyntagen til Holstebro Kommunes kvalitetsstandard
 • har kørekort.

Vi tilbyder
 • et spændende job med mange udfordringer, hvor du kan bruge dine kompetencer inden for området.
 • tovholderfunktion hos borgere med specielle og komplekse udfordringer - psykiske såvel som fysiske
 • faglig Sparring i et tværfagligt og åbent samarbejdsmiljø
 • mulighed for varetagelse af enkelte sygeplejeydelser i samarbejde med vores kompetente sygplejersketeam
 • medarbejderindflydelse på eget arbejdsområde
 • strukturerede teammøder, hvor der er tværfagligt fokus på den enkelte borgers mål og behov.

Holstebro Kommune er i gang med indførelsen af kompetence-skemaer for den enkelte medarbejder på sundhedsområdet.

Holstebro Kommune har fokus på den rehabiliterende indsats, og vi samarbejder tværfagligt med borger og borgers netværk, for at opnå borgers mål via strategien Fælles Mål-Fælles Handling.

Holstbro Kommune er desuden i øjeblikket i gang med en fokuseret indsats i forhold til Ensomhed og Fællesskabs klippekort.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne ved henvendelse til teamleder Birgitte Malling tlf. 96 11 45 23.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside inden fredag den 23. november 2018 kl 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 28. november 2018.

Deadline for ansøgning

23. november 2018 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up