Social- og sundhedsassistenter til Center for Psykiatri

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Social og sundhedsassistenter til faste stillinger ved Center for Psykiatri ved Holstebro Kommune.

Social og sundhedsassistent til fast stilling på 30 timer i det midlertidige døgntilbud V. F. Welschs Vej 13-15. Stillingen er i blandede vagter, dag-, aften- samt nattevagt. Der arbejdes hver 2. weekend.

Social og sundhedsassistent til fast stilling på 30 timer i det længerevarende døgntilbud V.F. Welschsvej 17. Stillingen er i blandede vagter dag, aften og nattevagt. Der arbejdes hver 2. weekend.

Center for Psykiatri er under løbende udvikling og der vil i nuværende periode være fokus på dokumentationspraksis, velfærdsteknologiske løsninger, samarbejde og koordinering ift. at skabe sammenhængende og udviklende forløb for den enkelte borger.

I Center for psykiatri arbejder vi målrettet med borgerens individuelle mål, Eksempelvis ADL-opgaver, træning af sociale færdigheder, økonomi, madlavning og beskæftigelse.

Vi søger en uddannet medarbejder med følgende kvalifikationer
 • interesse og kendskab til psykiatri
 • erfaring med medicinhåndtering og FMK
 • kendskab til relevante faglige tilgange og metoder samt kan anvende disse i praksis
 • trives med at arbejde i blandede vagter
 • kan arbejde selvstændigt, har en rummelig, respektfuld og anerkendende tilgang til borgeren
 • lyst og evne til mono og tværfagligt samarbejde
 • en god kollega, der brænder for det psykiatriske speciale, og som vægter et godt arbejdsmiljø
 • er refleksiv over egen praksis
 • kan opstille konkrete og målbare mål for borgeren og arbejde målrettet med at dokumentere indsatsen
 • en engageret og ansvarlig kollega der kan bevare overblikket - også når der er travlt.

Der arbejdes målrettet med at
 • skabe rammer og strukturer, der giver mulighed for personlig udvikling for beboerne
 • inddrage beboerne og pårørende samt støtte beboerne til at mestre eget liv
 • begrunde og dokumentere faglig praksis
 • velfærdsteknologiske løsninger
 • udarbejde metodeplaner, og mål som er tilpasset den enkelte beboer
 • kollegial supervision hver 3. uge samt sparring i tværfaglige teams
 • DDKM.

I Center for Psykiatri arbejder vi overordnet ud fra en Systemisk og Recovery orienteret tilgang.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, en fysioterapeut, en psykolog og en socialrådgiver. I alt ca. 100 personer fordelt på døgntilbud, dagtilbud og autismetilbud. Der arbejdes ud fra en fælles referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor inddragelse, anerkendelse og respekt er i højsædet.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt Ny løn.

Tiltrædelse: 1. november 2019.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger kan du få ved henvendelse til funktionsleder Ninna Foldager på tlf. 22 13 76 52.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen elektronisk inden fredag den 20. september 2019 kl 8.00 via Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39 2019.

Deadline for ansøgning

20. september 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up