Social- og sundhedsfaglig medarbejder til nattevagt på Rydehjemmet

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Social- og sundhedsfaglig-/omsorgsmedarbejder til nattevagt på Rydehjemmet, Center for Handicap

Rydehjemmet søger en social og sundhedsfaglig- / omsorgsmedarbejder til en fast stilling på 24 timer i nattevagt.
Der må påregnes arbejde hver 2. weekend. På nuværende tidspunkt arbejdes der 7 dage og 7 dage fri.
Stillingen er med tiltrædelse 1. april 2021.

Rydehjemmet er et botilbud for 19 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 47 år og opefter.
I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 12 brugere.
På Rydehjemmet har vi som mål, at det skal være et hjem med plads til de forskellige behov, beboerne har.
Vi prøver at skabe en hverdag med forskellige tilbud og oplevelser, hvor ingen dage er ens.

På Rydehjemmet er der 2 vågne nattevagter, som varetager alsidige opgaver i løbet af natten, så som medicindosering, tøjvask, tilsyn og pleje af borgere, rengøring m.m. I ydertimerne er man alene på arbejde. (Fra kl.23-24 og kl.6-7)

Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery orienteret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Vi ønsker, at du

 • har erfaring og interesse for arbejde med borgere med psykiske udviklingshandicaps
 • har erfaring som nattevagt
 • er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn
 • kan have overblik, prioritere i opgaver og arbejde selvstændigt
 • har interesse/erfaring med pædagogisk arbejde
 • handler og agerer med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde
 • er med til at skabe et flerfagligt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • har erfaring/kendskab til Nexus og Sekoia

Vi tilbyder

 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af
 • arbejdet
 • engagerede og kompetente kollegaer
 • en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • et godt personale- og pårørendesamarbejde

Løn

Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn

Du er velkommen til at kontakte

koordinator Karina Weis på telefon 96 11 46 91 eller funktionsleder Lene Byskov på telefon 24 81 153 8, hvis du har spørgsmål.

Frist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 22. februar 2021 kl. 8.00.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler torsdag den 25. februar 2021.

 

Deadline for ansøgning

22. februar 2021 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up