Social- og sundhedsfaglige medarbejdere til Rydehjemmet - nattevagt, Center for Handicap

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Rydehjemmet søger to social- og sundhedsfaglige medarbejdere. En til et barselsvikariat på 30 timer i nattevagt og en til en fast stilling på 20 timer i nattevagt. Der må påregnes arbejde hver 2. weekend.

Stillingerne er med tiltrædelses 1. oktober 2019, gerne tidligere.

Rydehjemmet er et botilbud for 19 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i alderen 47 år og opefter. I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 12 brugere.

Vi har som mål, at det skal være et hjem med plads til de forskellige behov, beboerne har. Vi forsøger at skabe en hverdag med forskellige tilbud og oplevelser, hvor ingen dage er ens.

På Rydehjemmet er der to vågne nattevagter, som varetager alsidige opgaver i løbet af natten, såsom medicindosering, tøjvask, tilsyn og pleje af borgere, rengøring m.m.

Kerneopgaven i Center for Handicap er "Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for og med borgeren". Dette er baseret på en recovery orienteret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat.

Vi forventer, at du
 • er uddannet social- og sundhedsassistent eller -hjælper
 • kan være ansvarlig i forhold til medicinadministration
 • har erfaring og interesse for arbejde med borgere med psykiske udviklingshandicaps
 • er "rummelig" og har et positivt menneskesyn
 • har interesse/erfaring med pædagogisk arbejde
 • tør bruge og udfordre din faglighed – samt videregive din viden med glæde
 • er personlig og faglig robust, og kan se dig selv ind i opgaven, som kræver
 • konstant udvikling af faglighed og kompetencer
 • handler og agere med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde
 • er med til at skabe et flerfagligt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • har erfaring/kendskab til KRAP
 • har erfaring/kendskab til Nexus og Sekoia.

Vi tilbyder
 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af
 • arbejdet
 • engagerede og kompetente kolleger
 • en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • et godt personale- og pårørendesamarbejde.

Løn
Du bliver aflønnet efter reglerne for NY-løn

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte koordinator Karina Weis på tlf. 96 11 46 91 eller funktionsleder Lene Byskov på tlf. 24 81 15 38, hvis du har spørgsmål.

Vi skal have modtaget din ansøgning elektronisk senest mandag den 12. august 2019 kl. 8.00 via Holstebro Kommunes hjemmeside. 

Skriv i ansøgningen, hvilken stilling du ønsker at søge.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 16. august 2019.

Deadline for ansøgning

12. august 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up