Social- og sundhedshjælperelever til Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner

Elevpladser og Studiepraktikpladser
Holstebro Kommune søger elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen med uddannelsesstart august 2019.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Holstebro-afdelingen af SOSU-Herning, Døesvej 70 i Holstebro. I praktiktiden er du én på holdet i et arbejdsfællesskab i én af Holstebro Kommunes mange plejecentre eller hjemmeplejeteams. Du kan se udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside.

Vi lægger vægt på, at du
 • har lyst til at arbejde med ældre mennesker
 • er rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • deltager aktivt i dit uddannelsesforløb
 • er udadvendt og har et godt humør
 • er mødestabil og uddannelsesparat

Optagelseskrav
 • Gennemført SOSU Grundforløb 2
 • Eller, har en realkompetencevurdering (RKV) hvor du har merit for Grundforløb 2
 • Kun de kompetencer du har dokumentation for, og medsender, vil indgå i den samlede vurdering.

Vi kan tilbyde
 • Spændende og lærerige opgaver og udfordringer
 • Engagerede vejledere og fagligt læringsmiljø
 • Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale
 • Voksenelevløn kan opnås efter fastlagte kriterier.

Ansøgningen sendes elektronisk – se vejledning herunder.

Ansøgningsfrist
23. maj 2019 kl. 12.00.

Optagelse sker i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til
Uddannelsesansvarlig Maibritt Bjørnli på tlf. 96 11 73 16 eller 21 18 99 77.

Før du påbegynder din ansøgning, skal du være opmærksom på følgende
Hvis du er over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) for at klarlægge, hvordan netop dit uddannelsesforløb skal forme sig. Du kan kontakte en studievejleder på skolen eller søge på efteruddannelse.dk's hjemmeside.

Til en RKV skal du bruge dokumentation for din skolegang (eksamensbeviser), for eventuelle andre gennemførte uddannelsesforløb, for eventuel arbejdserfaring, anbefalinger, udtalelser m.m.

Er du fyldt 25 år, når du begynder din uddannelse og har du 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, er der mulighed for voksenelevløn. Der skal vedlægges dokumentation for minimum 1 års relevant erhvervserfaring, som indscannet fil.

I ansøgningen bliver du også spurgt om du ønsker talentspor i din uddannelse. Mere information om talentspor kan ses på SOSU-skolens hjemmeside.
Samtalerne forventes afholdt i uge 22.

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet eller har du brug for hjælp kan du kontakte Camilla Lütken Sørensen på tlf. 96 11 73 02 eller mail Camilla.Lutken.Sorensen@Holstebro.dk

Deadline for ansøgning

23. maj 2019 12:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up