Social- og sundhedshjælperelever til til Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner

Elevpladser og Studiepraktikpladser
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro Kommune søger elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen med uddannelsesstart august 2020.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Holstebroafdelingen af SOSU-Herning, Døesvej 70 i Holstebro. I praktiktiden er du én på holdet i et arbejdsfællesskab på et af Holstebro Kommunes mange plejecentre eller i hjemmeplejeteams.

Uddannelsen tager 14 måneder. Hvis du er over 25 år, skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV).
Du kan få udarbejdet din RKV på Social- og Sundhedsskolen hos en studievejleder.

Du kan se udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside.

Vi lægger vægt på, at du
 • har lyst til at arbejde professionelt med omsorg, pleje og praktisk hjælp til ældre mennesker
 • har lyst til at arbejde med rehabilitering
 • er rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • deltager aktivt i dit uddannelsesforløb
 • er mødestabil og uddannelsesparat.

Vi kan tilbyde
 • spændende og lærerige opgaver og udfordringer
 • engagerede vejledere og fagligt læringsmiljø
 • praktikplads og løn i hele uddannelsen
 • løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale
 • at voksenelevløn kan opnås efter fastlagte kriterier.

Praktiske oplysninger
Optagelseskrav er at du har bestået SOSU-grundforløb 2 eller opnået tilsvarende kompetencer i ind- eller udland.
Elevstillingen er på 37 timer ugentligt.
Når du søger stillingen skal du indscanne og medsende følgende motiveret ansøgning, hvor du beskriver dig selv og hvorfor du vil være social- og sundhedshjælper, CV, eksamensbevis for GF2 eller dokumentation for at du er i gang med GF2 eller merit for GF2 samt  udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, også fra andre typer jobs. 

Er du over 25 år, medsendes din realkompetencevurdering (RKV) udarbejdet af social- og sundhedsskolen. Er du over 25 år og søger voksenelevløn, skal dokumentation for relevant erhvervserfaring vedlægges. Sammenlagt skal det give minimum et års erhvervserfaring inden for de sidste fire år. Det er dit ansvar at indsamle dokumentation.

Vil du vide mere?
Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig Maibritt Bjørnli på 96 11 73 16 eller 21 18 99 77.

Har du spørgsmål til oplysningsskemaet, eller har du brug for hjælp, kan du kontakte Anne Marie Rokkjær på 96 11 73 12 eller mail Anne.Marie.Rokkjaer@Holstebro.dk.

Ansøgningsfrist
25. maj 2020 klokken 08:00. Ansøgningen sendes elektronisk via Holstebro Kommunes hjemmeside. 
Optagelse sker i et samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.
Samtalerne forventes afholdt i uge 22.

Deadline for ansøgning

25. maj 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up