Socialfaglig medarbejder til Lillelund

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Lillelund søger en socialpædagog, social & sundhedsassistent, ergoterapeut eller tilsvarende. Stillingen er en fast stilling på 37 timer i blandede vagter med weekendvagt hver 3. weekend

Tiltrædelse 1. november eller snarest herefter.

Organisatorisk er Lillelund en del af Socialafdelingens Center for Social Indsats. Socialafdelingen er en del af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der består af 4 centre: Center for Social Indsats, Center for Handicap, Center for Psykiatri og Center for Uddannelse.

Lillelund er et døgntilbud placeret i landlige omgivelser i en tidligere landejendom. Målgruppen er borgere med sammensatte og komplicerede problemstillinger. Borgerne kan have psykiatriske lidelser kombineret med f.eks. andre intellektuelle/kognitive forstyrrelser, historik med misbrug af rusmidler og evt. seksualiserende adfærd og/eller udadreagerende adfærd. Borgernes funktionsniveau er i udgangspunktet varigt og betydeligt nedsat.

Borgerne kan have foranstaltningsdomme givet af retspsykiatrien eller efter samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere.

På Lillelund arbejdes ud fra et Recovery-orienteret perspektiv med fokus på at skabe balance mellem krav og ressourcer i hverdagslivet. Vores afsæt er en neuro-pædagogisk tilgang og vi arbejder ud fra den enkeltes lærings- og kognitive profil med handicapforståelse om udviklingsalder og forståelseshorisonter som basis viden.

Lillelund er en arbejdsplads
  • hvor der arbejdes ud fra anerkendende principper med en høj grad af struktur, forudsigelighed og visualisering for den enkelte borger
  • hvor der er et høj fagligt niveau og hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og alle indgår i et teamsamarbejde
  • hvor medarbejderne har et stort engagement, trivsel og hvor den enkelte har stor indflydelse på indsatsen, herunder også stor indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen
  • hvor velfærdsteknologi er en del af hverdagen og fortsat vil blive udbygget

Vi forventer, at du
  • har en social eller sundhedsfaglig uddannelse som pædagog, ergoterapeut, social og sundhedsassistent eller lign. og erfaring i at arbejde med mennesker, der har komplekse problemstillinger, eller
  • har lyst til at få erfaring med målgruppen
  • kan arbejde selvstændigt, struktureret og samtidig indgå i teamsamarbejde
  • er tydelig, tålmodig som person samt loyal mod de indsatser og beslutninger, der er truffet i teamet
  • er vedholdende, autentisk og refleksiv som person
  • vil bidrage til at få hverdagslivet til at lykkes for den enkelte, så der sikres trivsel

Er der spørgsmål
kan der rettes henvendelse til funktionsleder Tine Jespersen på telefon 20 68 86 91 eller centerleder Hans Jørgen Niewald på telefon 96 11 40 71.

Løn og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst, og reglerne om Ny løn

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest fredag den 25. oktober kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 29. oktober.

Du kan læse mere om Holstebro Kommune på: www.holstebro.dk

Deadline for ansøgning

25. oktober 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up