Socialfaglig/pædagogisk medarbejder til Center for Rusmiddel og Forebyggelse

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Center for Rusmiddel og Forebyggelse søger ny medarbejder til rusmiddelbehandlingen.

Der er tale om en fuldtidsstilling 37 timer pr. uge,
Tiltrædelse snarest eller senest 1. oktober 2018.
Stillingen er tidsbegrænset med ophør 30. september 2019.

Center for Rusmiddel og Forebyggelse hører organisatorisk under Center for Social Indsats. Der er indgået en samarbejdsaftale med Struer og Lemvig kommuner om fælles misbrugsbehandling som varetages af Holstebro Kommune.

Målgruppen for indsatsen er borgere med et problematisk forbrug eller egentligt misbrug af rusmidler samt deres pårørende.

Vi tilbyder social-, medicinsk- og psykologfaglig behandling med henblik på, at borgerne opnår at kunne leve et liv uden rusmidler eller opnår bedre kontrol med deres indtag af rusmidler. Målet er at den enkelte skal opnå en bedre mestring af eget liv og bedre funktion i hverdagen.

Personalegruppen, som består af 20 medarbejdere, er tværfagligt sammensat og har bl.a. psykolog- pædagog- eller socialfaglige uddannelser samt efteruddannelse inden for kognitiv eller anden terapeutisk uddannelse. Endvidere er tilknyttet ekstern lægekonsulent. Vores fælles referenceramme er kognitiv misbrugsbehandling. Vi arbejder på at dygtiggøre os inden for neuropsykologi/neuropædagogik.

Arbejdsopgaver
 • individuelle udrednings- og samtaleforløb
 • ambulante behandlingsforløb med borgere med rusmiddelproblematikker
 • tilrettelæggelse af og deltagelse i gruppebehandlingsforløb
 • almindelig journalføring, udarbejdelse af behandlingsplaner og visitationsoplæg
 • planlægning af og formidling af undervisningsforløb for pårørende og professionelle samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du
 • har en socialfaglig eller pædagogisk grunduddannelse
 • er systematisk og kan have mange bolde i luften på én gang
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • har interesse for/erfaring med at arbejde med målgruppen
 • er psykisk robust og kan agere i en uforudsigelig hverdag
 • kan varetage administrative rutiner og systemer

Vi ser gerne, at du har
 • efteruddannelse inden for den kognitive referenceramme
 • erfaring som misbrugsbehandler
 • psykiatri-erfaring og viden om dobbeltfokuseret misbrugsbehandling
 • evne til at forene empatisk indføling med professionel distance

Vi tilbyder
 • spændende og udfordrende opgaver i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger
 • introduktionsforløb
 • målrettet feedback og supervision
 • en arbejdsplads, der vægter kompetenceudvikling og vidensdeling
 • en arbejdsplads, der vægter et godt og sikkert arbejdsmiljø
 • en arbejdsplads med målsætning om at dokumentere høj effekt og kvalitet i arbejdet

Nærmere oplysninger
Telefonisk henvendelse til Anne-Marie Steen Schrøder, leder af Rusmiddel og Forebyggelse på tlf. 96 11 40 41 / mobil 21348241 / mail anne-marie.steen.schroder@holstebro.dk

Tjenestekørsel i et vist omfang er nødvendigt, hvorfor kørekort og adgang til bil er et plus.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Lokal Løn.

Ansøgningsfrist
Fredag den 10. august 2018 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler
Forventes afholdt torsdag den 16. august 2018.

Ansøgning
Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning.

Du kan læse mere om Center for Rusmiddel og Forebyggelse på vores hjemmeside.

Deadline for ansøgning

10. august 2018 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up