Socialfaglige medarbejdere til nye boliger på Lillelund

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Boligselskabet NordvestBo opfører i samarbejde med Holstebro kommune et antal almene boliger til borgere med svære sociale problemer. To af disse boliger bliver opført ved Lillelund. Den boligsociale indsats i boligerne skal leveres af et bostøtte team. Lillelund søger derfor socialpædagoger, pædagogiske assistenter, social & sundhedsassistenter, ergoterapeuter eller tilsvarende. Stillingerne er faste stillinger på henholdsvis 37 timer og 32 timer i blandede vagter med weekendvagt hver 2. weekend

Tiltrædelse 1. januar eller snarest herefter.

Organisatorisk er Lillelund en del af Socialafdelingens Center for Social Indsats. Socialafdelingen er en del af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der består af 4 centre: Center for Social Indsats, Center for Handicap, Center for Psykiatri og Center for Uddannelse.

Boligerne er opført ved Lillelund, som er et døgntilbud placeret i landlige omgivelser i en tidligere landejendom. Målgruppen til de nye boliger er borgere med sammensatte og komplicerede problemstillinger. Borgerne kan have psykiatriske lidelser kombineret med f.eks. andre intellektuelle/kognitive forstyrrelser, historik med misbrug af rusmidler og evt. seksualiserende adfærd og/eller udadreagerende adfærd. Borgernes funktionsniveau er i udgangspunktet varigt og betydeligt nedsat.

Socialafdelingen arbejder ud fra et Recovery-orienteret perspektiv med fokus på at skabe balance mellem krav og ressourcer i hverdagslivet. Vores afsæt er en neuro-pædagogisk tilgang og vi arbejder ud fra den enkeltes lærings- og kognitive profil med handicapforståelse om udviklingsalder og forståelseshorisonter som basis viden.

Lillelund er en arbejdsplads
 • hvor der arbejdes ud fra anerkendende principper med en høj grad af struktur, forudsigelighed og visualisering for den enkelte borger
 • hvor der er et høj fagligt niveau og hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og alle indgår i et teamsamarbejde
 • hvor medarbejderne har et stort engagement, trivsel og hvor den enkelte har stor indflydelse på indsatsen, herunder også stor indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen
 • hvor velfærdsteknologi er en del af hverdagen og fortsat vil blive udbygget

Vi forventer, at du
 • har en social eller sundhedsfaglig uddannelse som pædagog, pædagogisk assistent, ergoterapeut, social og sundhedsassistent eller lign. og erfaring i at arbejde med mennesker, der har komplekse problemstillinger
 • gerne har erfaring med psykiatri, enten fra behandlingspsykiatrien og/eller fra socialpsykiatrien, eller
 • har lyst til at få erfaring med målgruppen
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og samtidig indgå i teamsamarbejde
 • kan stå fast samtidig med at du er fleksibel og medvirkende til at skabe low arousal
 • er tydelig og tålmodig som person, samt loyal mod de indsatser og beslutninger, der er truffet i teamet
 • er vedholdende, autentisk og refleksiv som person
 • vil bidrage til at få hverdagslivet til at lykkes for den enkelte, så der sikres trivsel

Er der spørgsmål
kan der rettes henvendelse til funktionsleder Tine Jespersen på telefon 20 68 86 91 eller centerleder Hans Jørgen Niewald på telefon 96 11 40 71.

Løn og ansættelsesvilkår
i henhold til gældende overenskomst, og reglerne om Ny løn.

Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest mandag den 28. oktober kl. 8.00.

Rekrutteringsforløb forudsætter endelig godkendelse af støtte til opførelsen af boligerne fra by og boligministeriet.

Samtaler afholdes i uge 45.

Du kan læse mere om Holstebro Kommune på: www.holstebro.dk

Deadline for ansøgning

28. oktober 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up