Socialrådgiver til barselsvikariat i Familiesektionen

Børn og Unge
Familiesektionen i Holstebro Kommune søger socialrådgiver til barselsvikariat i vores Ungeteam.

Vi tror på, at alle børn, unge og familier har ret til et godt liv – at alle har ret til de samme muligheder i livet, uanset de vilkår man har med sig.
Derfor arbejder vi i Familiesektionen i Holstebro Kommune med udgangspunkt i meget kvalificeret service på at blive Danmarks Bedste Familiesektion og dermed på at sikre, at alle de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med får den bedste hjælp til at få et bedre liv.
Dette gør vi ved at have en enormt stor faglighed, ved at være meget inddragende og nysgerrige og ved at have et stort fokus på kerneopgaven: Det gode liv for alle.

Vil du være med?
Så søger vi nemlig lige nu en dygtig socialrådgiver eller – formidler til et barselsvikariat i vores Ungeteam.

Vi har henover de seneste år været i gang med en større re-definering i Familiesektionen. Vi har dels foretaget en større omorganisering, og så har vi implementeret Signs Of Safety som socialfaglig metode. Vi tror på, at disse processer betyder, vi fremover både kan være dygtigere og hurtigere til at lave kompetent sagsbehandling i vores sektion i fuld øjenhøjde med borgerne.

Sektionen består af 4 rådgiverteams: et handicapteam, et børneteam, et ungeteam og et fremskudt rådgiverteam der fungerer på skoler og daginstitutioner. Derudover består sektionen af et konsulentteam med juridisk konsulent, socialfaglig konsulent og to netværkskonsulenter, samt et administrativt team. Ledelsen forestås af sektionsleder og 3 teamledere.

Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet. Vi har dermed myndighedsfunktioner i relation til Lov om Social Service i aldersgruppen 0-18 år (samt efterværn).

Den ledige stilling er som ovenfor beskrevet i vores Ungeteam, som arbejder med målgruppen fra det 13. år til det 18. år og unge i efterværn. Som rådgiver i Ungeteamet sidder du med alle typer sager (dog ikke handicapsager), og vil dermed få en sagsstamme, hvor der både vil være forebyggelsessager, rådgivningssager og anbringelsessager.
Ungeteamet har et helt naturligt samarbejde på tværs med voksenregi i arbejdsmarkedsafdelingen og socialafdelingen, og vi arbejder meget seriøst med den gode overlevering.
Teamet består af 10 meget dygtige rådgivere. Der er en rigtig god samarbejdskultur – ikke bare i teamet, men i afdelingen generelt – og vi arbejder bevidst med vores individuelle profiler og personligheder i forsøget på at skabe en højkompetent organisation.

Som rådgiver i Familiesektionen er det vigtigt, at du
 • Brænder for det socialfaglige område for målgruppen og har faglig kvalitet og udvikling heraf som væsentlig kerneværdi
 • Har kendskab til lovgivningen.
 • Har erfaring som socialrådgiver eller tilsvarende funktion.
 • Kan strukturere og selvplanlægge dit arbejde og din dagligdag, så du trives og udvikler dig i en travl hverdag.
 • Evner at tage et helhedsperspektiv – både ift. enkeltsager i teamet og ift. samarbejdet på tværs
 • Har et godt humør med på arbejde og kan lide et miljø der både er fagligt og professionelt men hvor der samtidig er en uformel og uhøjtidelig omgangstone.

Til gengæld får du
 • Ansættelse i en sektion hvor der er mange spændende ting i gang og hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig.
 • En stilling i en organisation præget af en alsidig og udfordrende hverdag, og hvor der kontinuerligt er fokus på at ”gøre det bedste”.
 • Gode kollegaer og ledere i en sektion hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen.
 • Dygtige kollegaer der dagligt vil udfordre din tænkning og få dig til at præstere dit ypperste
 • God oplæring af en mentor.
 • Muligheden for at være med til at sætte dit faglige og personlige præg i spil for at blive Danmarks Bedste Familiesektion

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Der er tale om en vikariat på 37 timer af 1 års varighed.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Teamleder i Familiesektionen, Helle Højmark Sønderborg på telefon 9611 5223.

Læs også mere på www.holstebro.dk.

Ansøgningen
Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 17. november 2019.

Udvalgte kandidater skal regne med at skulle til samtale mandag den 25. november 2019.


 

Deadline for ansøgning

17. november 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up