Socialrådgivere (barselsvikariater) til Socialafdelingen

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Visitation og Rådgivning – Socialafdelingens myndighedsfunktion – søger to barselsvikarer
 • en socialrådgiver til barselsvikariat på 32 timer pr. 1. september 2018
 • en socialrådgiver til barselsvikariat på 30 timer pr. 15. september 2018

I Visitation og rådgivning har vi fire rådgivningsteams – fremskudt og forebyggende indsats, psykiatri, handicap/hjerneskade og socialt udsatte, som alle arbejder med myndighedsopgaver inden for voksenområdet. Vi er en travl afdeling i rivende udvikling, hvor vi hver dag arbejder med fokus på ”den gode sagsbehandling.” Vi har en funktionsleder, som er tilgængelig og har tæt kontakt og sparring med rådgiverne i dagligdagen.

Vi arbejder inden for bestemmelserne i Lov om social service. Arbejdsopgaverne er mange og udfordrende, hvor behandling af ansøgninger og koordinering af kommunens indsatser for voksne borgere med store funktionsnedsættelser er væsentlige opgaver – herunder at udarbejde funktionsudredninger (VUM) og handleplaner.

Vi ønsker os:
 • En uddannet socialrådgiver, gerne med viden og/eller erfaring på et eller flere af områderne som oven for nævnt
 • En engageret kollega, der kan arbejde selvstændigt, men som også ser sig selv som en vigtig del af et team
 • En kollega, som kan samle tråde, har overblik og gennemslagskraft
 • En kollega, som har initiativ og en kreativ tankegang
 • En kollega, som har stor indlevelsesevne i forhold til målgrupperne.

Vi tilbyder:
 • God kollegial sparring og oplæring
 • Supervision
 • Egen sagsstamme
 • Et godt samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere
 • Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø.

Du kan få yderligere oplysninger om vikariaterne ved henvendelse til funktionsleder Lene Møller Sandermoen, tlf. 96 11 47 87 / mail Lene.moller.sandermoen@holstebro.dk.

Frist
Ansøgning skal sendes online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 1. juli 2018, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 5. juli 2018

Deadline for ansøgning

01. juli 2018 12:00


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up