Socialrådgivere til Familiesektionen

Børn og Unge
Vi tror på, at alle børn, unge og familier har ret til et godt liv – at alle har ret til de samme muligheder i livet, uanset de vilkår man har med sig.

Derfor arbejder vi i Familiesektionen i Holstebro Kommune med udgangspunkt i meget kvalificeret service på at blive Danmarks Bedste Familiesektion og dermed på at sikre, at alle de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med får den bedste hjælp til at få et bedre liv.
Dette gør vi ved at have en enormt stor faglighed, ved at være meget inddragende og nysgerrige og ved at have et stort fokus på kerneopgaven: Det gode liv for alle.


Vil du være med?

Så søger vi nemlig efter tre socialrådgivere. Den ene stilling er fast i ungeteamet og de to andre er vikariater i hhv. børneteamet (frem til 30. september 2019) og vores fremskudte team (frem til 31. december 2019).

Vi har henover det seneste år været i gang med en større re-definering. Vi har dels foretaget en større omorganisering, og så har vi implementeret Signs Of Safety som socialfaglig metode. Lige om lidt skal vi i gang med en proces, hvor vi skal kigge på serviceniveau og kvalitetsstandarder. Vi tror på, at disse processer betyder, vi fremover både kan være dygtigere og hurtigere til at lave kompetent sagsbehandling i vores sektion.

Sektionen består af fire rådgiverteam: Et handicapteam, et børneteam, et ungeteam og et fremskudt rådgiverteam der fungerer på skoler og daginstitutioner. Derudover består sektionen af et konsulentteam med juridisk konsulent, socialfaglig konsulent og to netværkskonsulenter, samt et administrativt team. Ledelsen forestås af sektionsleder og tre teamledere.

Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet. Vi har dermed myndighedsfunktioner i relation til Lov om Social Service i aldersgruppen 0-18 år (samt efterværn).

Børneteamet arbejder med målgrupper fra spædeindsatsen til og med det 12. år. Det er typiske myndighedsopgaver såsom samtaler, vurderinger, undersøgelser og iværksættelse af foranstaltninger. Derudover må der forventes at indgå anbringelser (også tvang) på ens sagsstamme. Ungeteamet arbejder med børn fra det 13. år og ind i efterværn. Begge team sidder i myndighedsafdelingen på rådhuset. De fremskudte rådgivere arbejder med tidlig forebyggelse ude på skoler og institutioner, hvor deres daglige arbejde primært foregår. De har ikke myndighed men samarbejder meget med myndighedsteam om underretninger, sager osv.
Som rådgiver i Familiesektionen er det vigtigt, at du
 • Brænder for det socialfaglige område for målgruppen og har faglig kvalitet og udvikling heraf som væsentlig kerneværdi
 • Har kendskab til lovgivningen – herunder gerne kendskab til lovgivningen på anbringelsesområdet.
 • Har erfaring som socialrådgiver eller tilsvarende funktion.
 • Kan strukturere dit arbejde og din dagligdag, så du trives og udvikler dig i en travl hverdag.
 • Evner at tage et helhedsperspektiv – både ift. enkeltsager i teamet og ift. samarbejdet på tværs
 • Har et godt humør med på arbejde og kan lide et miljø der både er fagligt og professionelt men hvor der samtidig er en uformel og uhøjtidelig omgangstone.
Til gengæld får du
 • Ansættelse i en sektion hvor der er mange spændende ting i gang og hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig.
 • En stilling i en organisation præget af en alsidig og udfordrende hverdag, og hvor der kontinuerligt er fokus på at ”gøre det bedste”.
 • Gode kollegaer og ledere i en sektion hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen.
 • Dygtige kollegaer der dagligt vil udfordre din tænkning og få dig til at præstere dit ypperste
 • Muligheden for at være med til at sætte dit faglige og personlige præg i spil for at blive Danmarks Bedste Familiesektion
Ansættelsesvilkår
Stillingerne besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Der er tale om fuldtidsansættelser på 37 timer.

Familiesektionen har til huse på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.
Nærmere oplysninger
om stillingerne kan fås ved henvendelse til teamleder i børneteamet, Lillian Skovby Storbank på tlf. 99 11 52 37 / 22 81 48 54 eller teamleder i Ungeteamet, Helle Højmark Sønderborg på tlf. 96 11 52 23.

Læs også mere på Holstebros hjemmeside.
Ansøgningen
Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 7. januar 2019.

Udvalgte kandidater skal regne med at skulle til samtale 14. januar 2019.
 

Deadline for ansøgning

07. januar 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up