SOSA, pædagog eller ergoterapeut til Rydehjemmet

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Rydehjemmet (Center for Handicap) søger en social- og sundhedsassistent, pædagog eller ergoterapeut til en fast stilling på 30 timer i dag- og aftenvagt.
Der må påregnes arbejde hveranden weekend.

Stillingen er med tiltrædelses snarest muligt og senest den 1. oktober 2020.

Rydehjemmet er et botilbud for 19 borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i alderen 48 år og op efter.
De fleste borgere har brug for støtte og fysisk/kompenserende hjælp til personlig pleje og omsorg.
I tilknytning til botilbuddet er et dagcenter med plads til 19 brugere.

På Rydehjemmet har vi som mål, at det skal være et hjem med plads til de forskellige behov, borgerne har. Vi forsøger at skabe en hverdag med forskellige tilbud og oplevelser, hvor ingen dage er ens. Kerneopgaven i Center for Handicap er ”Vi samskaber det kvalificerede hverdagsliv for- og med borgeren”. Dette er baseret på en recovery-orienteret tilgang.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat.

Vi ønsker, at du
 • har erfaring med- og interesse i at arbejde med mennesker med fysiske og psykiske udviklingshandicap
 • er ”rummelig” og har et positivt menneskesyn
 • har interesse for/erfaring med pædagogisk arbejde
 • ser samarbejdet med pårørende som en vigtig del i borgerens liv
 • tør bruge og udfordre din faglighed – samt videregive din viden med glæde
 • er personligt og fagligt robust, og kan se dig selv i en opgave, som kræver konstant udvikling af faglighed og kompetencer
 • handler og agerer med medbestemmelse og selvbestemmelse i et respektfuldt miljø
 • har fokus på borgernes ressourcer, er anerkendende i dit arbejde og er med til at skabe et flerfagligt miljø
 • evner at skabe struktur og forudsigelighed, og kan sætte grænser i arbejdet
 • ser handleplaner, dokumentation og evaluering som en naturlig del af dit arbejde
 • med et godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
 • har erfaring med/kendskab til KRAP
 • har erfaring med Nexus og Sekoia
 • har kørekort
Vi tilbyder
 • en dynamisk og nytænkende arbejdsplads, hvor forandring er en naturlig del af arbejdet
 • engagerede og kompetente kollegaer
 • en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på personlig og faglig udvikling
 • et godt personale- og pårørendesamarbejde
 • skiftende arbejdstider og arbejde hveranden weekend.
Løn
Du bliver aflønnet efter reglerne for Ny Løn.

Du er velkommen til at kontakte koordinator Karina Weis, tlf. 96 11 46 91, eller funktionsleder Lene Byskov, tlf. 24 81 15 38, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest mandag den 24. august 2020 kl. 08.00. Søg stillingen via Holstebro Kommunes hjemmeside.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 27. august 2020.

Deadline for ansøgning

24. august 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up