SOSU assistentelever til Lemvig, Struer og Holstebro Kommune

Elevpladser og Studiepraktikpladser
Holstebro Kommune søger elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne foregår på Holstebro-afdelingen af SOSU-Herning, Døesvej 70 i Holstebro.
I uddannelsen er der forskellige praktikker, og vi tilbyder en bred palette af praktikker på hospitalerne i området, på forskellige institutioner og i kommunen.
Du kan se en udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på SOSU-skolens hjemmeside

Vi lægger vægt på, at du er
 • klar til faglige og personlige udfordringer
 • rummelig og tolerant i samarbejdet med andre mennesker
 • moden og ansvarlig
 • mødestabil og uddannelsesparat.
For at blive optaget, skal du have
 • bestået SOSU grundforløb 2
Eller
 • bestået social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • gennemført anden uddannelse, der som minimum svarer til social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • opnået tilsvarende kompetencer i ind- eller udland.
Kun de kompetencer du har dokumentation for, og medsender, vil indgå i den samlede vurdering.

Vi kan tilbyde
 • spændende og lærerige opgaver og udfordringer
 • engagerede vejledere og fagligt læringsmiljø.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for social- og sundhedspersonale.
Voksenelevløn kan opnås efter fastlagte kriterier.

Optagelse
Social- og sundhedsassistentelever optages efter en samlet vurdering i forhold til uddannelser, motiveret ansøgning, erhvervserfaring, udtalelser, og andet, for eksempel frivilligt arbejde. Optagelse sker i samarbejde mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Vil du vide mere?
Yderligere informationer om stillingen, løn og optagelseskrav fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig Maibritt Bjørnli på 96 11 73 16 eller 21 18 99 77.

Ansøgning
Ansøgningen sendes elektronisk. Der er Løbende optag.
Før du påbegynder din ansøgning, skal du være opmærksom på følgende:
 • Du skal have dokumentation klar til at vedlægge din elektroniske ansøgning, som indscannede filer, før du påbegynder din ansøgning.
 • Dokumentationen skal være for din skolegang (eksamensbeviser), dokumentation for social- og sundhedshjælperuddannelsen og eventuelle andre gennemførte uddannelsesforløb, for eventuel arbejdserfaring, anbefalinger, udtalelser, bevis for førstehjælp og brandbekæmpelse, med mere.
 • Hvis du er over 25 år skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) for at klarlægge, hvordan netop dit uddannelsesforløb skal forme sig. Du kan kontakte skolen for at få lavet en RKV eller læse mere her. RKV’en vil afdække om du har brug for supplerende fag inden optaget på assistentuddannelsen. 
 • Er du fyldt 25 år, når du begynder din uddannelse, og har du et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, er der mulighed for voksenelevløn. Der skal vedlægges dokumentation for minimum et års relevant erhvervserfaring, som indscannet fil. Praktik i for eksempel social- og sundhedshjælperuddannelsen eller andet uddannelsesforløb tæller ikke med.
 • I den elektroniske ansøgning vil du blive bedt om at skrive den kommune, som du ønsker ansættelse i. Du må gerne skrive flere kommuner og eventuel prioritere dem, hvis du vil. I social- og sundhedsassistentuddannelsen er de kommunale praktikker koblet til den kommune, som du er ansat i. Når du er i praktik, skal du kunne møde kl. 7.00 på praktikstedet, både hverdage og i weekender.
 • Du vil også blive bedt om at tage stilling til, om du ønsker talentspor i din uddannelse. Mere information om talentspor kan findes her.
Har du spørgsmål til oplysningsskemaet eller har du brug for hjælp kan du kontakte Stine Hebsgaard på 96 11 73 09, eller mail Stine.Hebsgaard@Holstebro.dk

Frist
1. november 2019

Deadline for ansøgning

01. november 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up