Sundhedsfaglig afdelingsleder, Sundhedsplejen

Børn og Unge
Sundhedsplejen i Holstebro søger ny stærk sundhedsfaglig afdelingsleder.

Har du en stærk sundhedsfaglig profil, som kan varetage tydelig og faglig ledelse af dygtige sundhedsplejersker i Holstebro – så hører vi meget gerne fra dig.

Som sundhedsfaglig afdelingsleder kan du understøtte et højt fagligt niveau i den daglige praksis – og du kan skabe sammenhæng i Sundhedsplejens arbejde med de 0 – 18 årige og sætte faglig retning for den fremtidige udvikling.

I Sundhedsplejen står vi foran en proces, hvor vision, værdier og kerneopgave skal defineres. Som ny faglig afdelingsleder er du en central person i denne proces. Du har mod og vilje til at løse denne opgave i fællesskab med ledelse og medarbejdere.

Du er en del af en ny og stærk ledelse, som har skabt ny og positiv energi i Sundhedsplejen. Dit ledelsesrum er af faglig karakter, hvor du er organisator i prioritering, planlægningen og afviklingen af sundhedsfaglige opgaver/aktiviteter.

I øvrigt lægger vi vægt på, at du
  • er uddannet sundhedsplejerske og erfaring fra praksisfeltet
  • vil styrke det tværfaglige samarbejde
  • har stærke relationelle og kommunikative kompetencer
  • kan varetage faglig sparring og udvikling af medarbejderne
  • har fokus på trivsel.

Vi kan tilbyde
  • et team med mange forskellige kompetencer, hvor alle påtager sig et stort ansvar for den velfungerende Sundhedspleje
  • udsyn og vilje til at gå forrest med nye projekter og viden
  • engagerede medarbejdere, som vil gå langt for at levere den bedst mulige kerneopgave til vores grupper af borgere
  • store forventninger til at alle tager ansvar for at understøtte og udvikle det gode arbejdsmiljø, hvor vi vægter det gode grin.

I Sundhedsplejen udgøres den faglige kerne af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser – fra graviditet til et samlet 0-18 års perspektiv. Vi prioriterer hjemmebesøg, forældregrupper og sundhedspædagogiske aktiviteter i skolerne højt. Vi opsporer mistrivsel og giver sammenhængende tilbud til udsatte gravide, børn og unge og deres familier.

Sundhedsplejen er samarbejdspartner i det tværfaglige og forebyggende arbejde internt i kommunen og i samarbejde med sygehus, fødested og almen praksis.

Sundhedsplejen fungerer også som uddannelsesinstitution for sygeplejerske- og sundhedsplejerskestuderende – hvorfor vi også kan se dig som klinisk vejleder.

Som udgangspunkt er stillingen på 37 timer.

Praktiske oplysninger
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant faglig organisation og gældende overenskomst.

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos leder af Sundhedsplejen Klavs Eg på telefon 24 61 08 69 eller Sundhedsplejerske Susanne Nygaard på telefon 24 20 53 66.

Tiltrædelse pr. 1. april 2019.

Ansøgningsfrist
Søg stillingen online på Holstebro Kommunes hjemmeside senest den 31. januar 2019, kl. 8.00.

Første og andet ansættelsesinterview forventes afholdt hhv. den 7. og 21. februar og tilbagemelding på personprofilanalyser gennemføres i uge 7/8.

Deadline for ansøgning

31. januar 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up