Sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til Sundhedsfagligt Team på Skovvang

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Center for Social Indsats søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til Sundhedsfagligt afsnit, Skovvang.
Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv, så er det måske lige dig, vi søger.

Der er tale om to stillinger
 • en fast stilling på 37 timer om ugen
 • en fast stilling på 32 timer om ugen
Begge har tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Sundhedsfagligt afsnit er en del af Center for Social Indsats og består af tre underenheder: det alternative plejehjem Skovly, Sygeafdelingen og et udekørende Sundhedsfagligt Team.
Den ene stilling er primært i det udekørende Sundhedsfaglige team, hvor der varetages varierende opgaver i Rusmiddelcenteret, socialfaglig afsnit på Skovvang, i borgerens eget hjem og ved øvrige tilbud i Socialafdelingen.
Opgaverne er centreret omkring sundhedsfaglige indsatser til borgere med komplekse psykiske og sociale problemstillinger.
Foruden de faste opgaver i teamet arbejder vi med et projekt, hvor formålet er at forbedre den sundheds- og helbredsmæssige tilstand for socialt udsatte og psykisk syge borgere, samt forebygge social ulighed i adgang til sundhedsvæsenet.

Den anden stilling er primært på det alternative plejehjem Skovly, som er et botilbud efter servicelovens §§107 og 108. Målgruppen er borgere som er fysisk og psykisk præget af et liv med misbrug og psykiske vanskeligheder. Der er 10 pladser.

I ferier og ved sygdom kan forventes opgaver i de øvrige teams.

Vi arbejder ud fra en overordnet recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt, men har samtidig fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.
Vi søger en ny kollega, der har et naturligt ”drive”, trives med kontinuerlige forandringer med høj arbejdsintensitet, og som samtidig har en ambition om at bidrage til at borgerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv. Skovvang er en institution, som er orienteret mod omverdenen, og fokuseret på kerneopgaven - en organisation, med store muligheder for udfordringer og udvikling.

Du vil kunne forvente
 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for brugere og medarbejdere.

Vi ønsker at du
 • er uddannet sygeplejerske, eller har en uddannelse som social- og sundhedsassistent
 • har erfaring med, eller interesse for, målgruppen
 • kan se muligheder frem for begrænsninger
 • nyder at arbejde såvel selvstændigt som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale, og ikke mindst til at lytte til såvel det talte ord som pausen og personen
 • er fleksibel og omstillingsparat, både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver.
 
Herunder vil vi se på, om du
 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal og skaber naturlig tillid og respekt om din person, og er en god kollega
 • kender egne grænser, styrker og svage sider.
 
Yderligere informationer
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til funktionsleder Kirsten Nørgaard på 96 11 36 39 eller sundhedsfaglig koordinator May Christensen på 22 17 96 60.
Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på henholdsvis Skovvangs hjememside og Holstebro Kommunes hjemmeside.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny løn.
Der kan forventes dag-, aften- og weekendvagter.
Det er et krav at man har B- kørekort.

Ansøgningsfrist:
Søg stillingen elektronisk via Holstebro Kommunes hjememsude senest 5. august 2019 kl 8.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 8. august 2019.
 

Deadline for ansøgning

05. august 2019 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up