Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent med koordinerende funktion til Skovly

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Center for Social Indsats søger sygeplejerske/social- og sundhedsassistent med koordinerende funktion til Skovly, Sundhedsfagligt afsnit, Skovvang

Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere i at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv?
Så er det måske lige dig, vi søger.


Der er tale om en fast, nyoprettet stilling som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent med koordinerende funktion på 37 timer/ugentligt til botilbuddet Skovly (det alternative plejehjem) med tiltrædelse 1. oktober 2020 - og gerne før.

Skovvang er en social boform under Center for Social Indsats (CFI).
Boformen opsøges af hjemløse, ofte med misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer, tilpasningsproblemer mv.

Sundhedsfagligt afsnit består af tre underenheder:
 • Det alternative plejehjem Skovly
 • Sygeafdelingen
 • Et udekørende Sundhedsfagligt Team

Målgruppen for det alternativ plejehjem Skovly er borgere, som er fysisk og psykisk præget af et liv med misbrug og psykiske vanskeligheder.
Der er 10 pladser.

Vi arbejder ud fra en recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er
fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt, men har samtidig fokus på, at styrke den enkeltes
selvstændighed og ansvarlighed.

Personalet har en faglig sammensætning som består af social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere.
Der arbejdes i dag-, aften- og weekend-vagter.
Vi søger
en ny kollega, der har et naturligt ”drive” og trives med kontinuerlige forandringer med høj arbejdsintensitet, og som samtidig har en ambition om at
bidrage til, at borgerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv.

De koordinerende opgaver vil udover deltagelse i den daglige rutine bestå af daglig fordeling af arbejdsopgaver, sparringspartner for kollegaerne samt vagtplanlægning.

Opgavevaretagelsen foregår i tæt samarbejde med funktionsleder og de øvrige koordinator i det sundhedsfaglig afsnit. De koordinerende opgaver kræver at du er den gennemgående person i hverdagen og derfor vil der som udgangspunkt kun være fremmøde på hverdage.
Du vil kunne forvente
 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen.
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for brugere og medarbejdere.
Vi ønsker, at du
 • er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
 • har erfaring med eller interesse for målgruppen
 • har flair for vagtplanlægning, der benyttes SD – Silkeborg Data
 • gerne har erfaring med koordinator rollen – men ikke et krav
 • har erfaring med udførelse af praktiske opgaver samt pleje- og omsorgsopgaver i forhold til en målgruppe med bl.a. fysiske funktionsnedsættelser
 • kan se muligheder frem for begrænsninger
 • nyder at arbejde såvel selvstændigt, som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale og ikke mindst til at lytte til såvel det talte ord, som pausen og personen
 • er fleksibel og omstillingsparat både i forhold til arbejdsopgaver.
Herunder vil vi se på, om du
 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal og skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • kender egne grænser, styrker og svage sider.
Nærmere oplysninger
om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder May Christensen, tlf. 96 11 36 80, eller koordinator på Sygeafdelingen og Skovly Mette Michaelsen, tlf. 96 11 36 40.

Grundet sommerferie vil vi være tilstede på forskellige tidspunkter, så hvis ikke den ene træffes, så ring til den anden. Èn af os vil være tilstede.

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på hjemmesiden.
Løn- og ansættelsesvilkår
er i henhold til gældende overenskomst og reglerne i "Lokalløn".

Det er et krav at man har kørekort B.
Ansøgningsfrist
Søg stillingen inden den 7. august 2020 kl. 08.00 via Holstebro Kommunes hjemmeside.
Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning.
Der vil i forbindelse med indbydelse til samtale blive indhentet en straffeattest.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 13. august 2020.

Deadline for ansøgning

07. august 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up