Sygeplejersker til projekt "Fra zoneindsats til samstemt forløb", Center for Social Indsats

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Projektets formål er omlægning af praksis i retning af en mere fremskudt psykiatri indsats for tidlig opsporing af psykiatrisk udredning af personer i hjemløshed med eventuelle ubehandlede psykiatriske lidelser i de omgivelser, som personen kender.

Stillingerne er tidsbegrænsede indtil 30. september 2022.
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Projektet løber frem til 30. september 2022.

Organisatorisk er projektet placeret i Socialafdelingen med opkobling til Center for Social Indsats. Der vil være en fysisk forankring på Specialcenter Skovvang, som er base og udgangspunkt for tilrettelæggelse af alle aktiviteter i projektet. Herved er der også sikret en tilstedeværelse på Skovvang, hvor målgruppen periodevis tager ophold.

Kendetegnet for målgruppen er, at de er hjemløse, med u-afdækkede sociale, økonomiske, psykologiske eller psykiatriske problemer, ustabile forsørgelsesgrundlag, kriminalitet, misbrug, et ikke alm. voksenliv og har vanskeligt ved at sætte egne grænser.

Som medarbejder i projektet vil du blive sammentænkt med det udekørende Socialsygeplejeteam i sundhedsfagligt afsnit på Specialcenter Skovvang. Herudover vil der være fremmøde på væresteder, og der kan forekomme tilkald med henblik på at blive inddraget som sparringspartner.

Du skal som medarbejder i projektet indgå i eksisterende mødeaktivitet og netværk kommunale og regionale med henblik på at kunne opfange borgersager tilhørende projektets målgruppe, men også at kunne isolere uhensigtsmæssigheder i borgerforløb på tværs af de regionale og kommunale zoner.

Specialcenter Skovvang er en del af Socialafdelingens Center for Social Indsats og omfatter botilbud efter Servicelovens §§ 107, 108 og 110.

Du vil kunne forvente

 • et givende job med masser af udfordringer, hvor ikke to arbejdsdage er ens.
 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen.
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for brugere og medarbejdere.
 • fra tid til anden at blive kraftigt udfordret på din faglighed, personlighed og kreativitet.

Vi ønsker at du

 • er uddannet sygeplejerske
 • formidler i et letforståeligt sprog
 • er god til at navigere i et omskifteligt arbejdsliv, hvor du i høj grad selv har indflydelse på opgaverne
 • kan etablere tillidsfulde relationer og er god til at samarbejde med mange skiftede samarbejdspartnere
 • nyder at arbejde såvel selvstændigt, som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen.
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale og ikke mindst til at lytte til såvel det talte ord, som pausen og personen
 • er fleksibel og omstillingsparat både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver.

Herunder vil vi se på, om du

 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal og skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • besidder en mental robusthed – kender egne grænser, styrker og svage sider.

Nærmere oplysninger

om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder May Christensen tlf. 96 11 36 80 eller centerleder Hans-Jørgen Niewald 96 11 40 71.

Løn og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Lokal Løn.

Ansøgningsfrist

12. november 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på hjemmesiderne
 

Deadline for ansøgning

12. november 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up