Sygeplejersker til Sundhedsfagligt afsnit, Skovvang

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Har du lyst til at støtte socialt udsatte borgere til at mestre flere ting i dagligdagen, så de kan opnå et kvalificeret og meningsfyldt hverdagsliv, så er det måske lige dig, vi søger.

Der er tale om:

1 fast stilling på 37 timer
1 fast stilling på 30 timer

For begge stillinger gælder tiltrædelse 1. december 2020 og gerne før hvis muligt

Skovvang er en social boform under Center for Social Indsats (CFI). Boformen opsøges af hjemløse, ofte med misbrugsproblemer, sociale problemer, psykiske problemer, tilpasningsproblemer m.v.

Sundhedsfagligt afsnit består af tre underenheder - det alternative plejehjem Skovly, Sygeafdelingen og et udekørende Sundhedsfagligt Team (SST).

På Sygeafdelingen tilbydes et skærmet ophold af 7-14 dages varighed med medicinsk hjælp til abstinensbehandling, lægelig afklaring og behandling/aktivitet. Herudover tilbydes ambulant afrusning.

SST er et team som varetager sundhedsfaglige opgaver efter sundhedslovens §138, hvor der er tale om komplekse sociale problemstillinger koblet sammen med sundhedsfaglige opgaver. Teamet yder også hjælp og sparring til døgninstitutionerne i socialafdelingen i Holstebro kommune.

Vi arbejder ud fra en overordnet recovery- og ressourceorienteret tilgang, hvor der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt, men har samtidig fokus på, at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed.

Vi søger nye kollega, der har et naturligt ”drive”, der trives med kontinuerlige forandringer med høj arbejdsintensitet, og som samtidig har en ambition om at bidrage til, at borgerne opnår de bedste strategier til at mestre eget liv. Skovvang er en institution som er orienteret mod omverdenen og fokuseret på kerneopgaven. Det betyder en organisation med store muligheder for udfordringer og udvikling.

Du vil kunne forvente

 • at blive en del af et team af højt motiverede og dygtige kolleger, der sætter åbenhed, loyalitet, teamsamarbejde og faglighed højt i hverdagen
 • en arbejdsplads, der lægger vægt på et sikkerhedsmæssigt trygt og tværfagligt miljø som ramme for brugere og medarbejdere
 • få mulighed for at specialisere dig i et af de tre afsnit, men også løse opgaver og funktioner i de to øvrige.

Vi ønsker, at du

 • er uddannet sygeplejerske
 • har erfaring med eller interesse for målgruppen.
 • kan se muligheder frem for begrænsninger
 • nyder at arbejde såvel selvstændigt, som indgå i teamsamarbejde samt samarbejde på tværs i organisationen
 • kan lide at arbejde med struktur, tydelighed og genkendelighed
 • er god til at udtrykke dig i skrift og tale og ikke mindst til at lytte til såvel det talte ord, som pausen og personen
 • er fleksibel og omstillingsparat både i forhold til arbejdstider og arbejdsopgaver.

Herunder vil vi se på, om du

 • har en god situationsfornemmelse og kan balancere mellem tålmodighed og konsekvens
 • er ansvarlig, loyal og skaber naturlig tillid og respekt om din person og er en god kollega
 • kender egne grænser, styrker og svage sider.

Nærmere oplysninger

Om Specialcenter Skovvang og stillingen kan fås ved henvendelse til funktionsleder May Christensen tlf. 96 11 36 80 eller koordinator på Sygeafdelingen Mette Michaelsen tlf. 96 11 36 40 eller koordinator i SST Annette Boysen tlf. 96 11 36 18.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny løn.
Der kan forventes dag, aften og weekendvagter.

Det er et krav at man har min. B- kørekort.

Ansøgningsfrist

Fredag den 23. oktober 2020 kl 8.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 26. oktober 2020 og onsdag den 28. oktober 2020

Kun ansøgninger sendt elektronisk via opslaget vil komme i betragtning

Du kan læse mere om Center for Social Indsats og Specialcenter Skovvang på hjemmesiden.

Deadline for ansøgning

23. oktober 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up