Teamleder til Børne- og Familiehusene

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Børne- og Familiehusene søger en dedikeret teamleder med erfaring i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner.

Børne- og Familiehusene er Holstebro kommunes samlede udførende enhed bestående af dag- og døgntilbud til børn, unge og familier. Vi har fire huse beliggende på tre forskellige matrikler i Holstebro: Huset på Godthåbsvej, som varetager ungevejledning og familiebehandling til børn, unge og familier - Husene på Østervang, som har døgntilbud til børn og unge - Malehuset som varetager praktisk, pædagogisk støtte, samværsopgaver samt familiebehandling til spæd- og småbørnsfamilier.

Den ledige teamlederstilling er i Malehuset.

I Børne- og Familiehusene er vi i alt 65 medarbejdere, som er tværfagligt sammensat af pædagoger, ungevejledere, familiebehandlere, psykologer samt praktiske og administrative medarbejdere.

Som ny teamleder hos os, er vi helt sikre på, at du skal lære os noget nyt. Vi er også helt sikre på, at du får svært ved at opfylde alle vores ønsker. Derfor kikker vi efter den kandidat, som opfylder flest mulige og som kan udleve Holstebro kommunes Børne- og ungepolitik; at alle børn og unge skal understøttes og udfordres gennem en tryg opvækst.

Personprofil
Vi vil lægge særligt vægt på, at du
 • Er en udpræget holdspiller som tænker i helheder og som kan bidrage positivt til det tværgående samarbejde
 • På alle måder er tillidsskabende og empatisk både professionelt og alment menneskeligt
 • Er tydelig og målrettet og samtidig nysgerrig på andres perspektiver

Faglig profil
Her vil vi lægge særligt vægt på, at du
 • Er ambitiøs på Børne- og Familiehusenes samt børnenes, de unges og deres familiers vegne
 • Har stærke ledelsesmæssige kompetencer i personale og faglig ledelse 
 • Kan praktisere ’tæt på ledelse’ og være tilgængelig med personfaglig sparring ind i kerneopgaven
 • Har ambitioner om at være i udvikling som leder såvel fagligt som personligt
 • Har fokus på kerneopgaven og de, af den anbringende myndighed, fastsatte mål
 • Kan facilitere Børn og Unge forvaltningens nye styrings setup med fokus på mest mulig tid med borgeren
 • Er systemteoretisk funderet med indsigt i systemiske, kognitive og narrative tilgange
 • Kan indgå i igangværende implementeringsprocesser med EMS, Care-index, FIT og KRAP
 • Kan se nye udviklingsarenaer for Børne- og Familiehusene og opdaterer dig på den nyeste forskning og viden inde for området

Dine vigtigste funktioner som teamleder
 • Sikre et indgående kendskab til vores kerneopgave, medarbejdernes faglige forståelser samt fagprofessionelle virkemidler
 • Facilitere Børn og Unge forvalningens nye styrings setup, herunder sikre, at faglige kvaliteter bevares og udvikles i nye kontekster
 • Synliggøre Malehusets kerneopgave eksternt og være nysgerrig på nye opgaveløsninger
 • Bidrage til yderligere udvikling af samarbejdet med Familiesektionen  
 • Indgå i en bagvagtsordning med Familiesektionen og hver 6. uge stå til rådighed uden for almindelig arbejdstid

Vi tilbyder
 • Et dynamisk og velfungerende lederteam bestående af tre teamledere og en leder
 • Et dedikeret, meget kompetent og fagligt veluddannet personale
 • En arbejdsplads med fokus på et godt, trygt og anerkendende arbejdsmiljø
 • Lederintroduktion for nye ledere

Ansøgningsfristen er den 3. februar, kl. 8.00.

Vi afholder første samtalerunde allerede den 5. februar. Holstebro kommunes HR afdeling laver Garuda profiltest af ansøgere til anden samtalerunde. Anden samtalerunde afholdes den 12. februar.

Løn- og ansættelsesvilkår ydes i forhold til gældende overenskomst.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte leder af Børne- og Familiehusene Marianne Beck-Hansen på telefon 30 47 89 88.

Deadline for ansøgning

03. februar 2020 08:00


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up