Teamleder til hjemmeplejen i Holstebro by, Team Parkvej

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Kan du skabe tydelig retning og følgeskab. Brænder du for ledelse - for kvalitet og sammenhængende borgerforløb, så er denne spændende lederstilling måske noget for dig?

Team Parkvej søger pr. 1. august 2018, eller snarest herefter en teamleder.

Team Parkvej er organiseret i 2 dagvagtteams, et aftenvagtteam og administrative medarbejdere. Du vil, i samarbejde med en teamlederkollega, skulle varetage ledelsen af området.

Teamlederens primære opgave er, at varetage ledelsen af personalet, som består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt administrative medarbejdere. Dette indebærer planlægning, dokumentation og udvikling af det tværfaglige miljø. Derudover er der et tæt tværfagligt samarbejde bl.a. med visitatorer, terapeuter og sygeplejersker. Vi tænker i helheder og bidrager alle til den samlede opgaveløsning. 

Team Parkvej arbejder ud fra kerneopgaven: Vi vil støtte borgeren til at kunne klare sig bedst muligt. Vi er ambitiøse, og vi stræber efter at nå de bedste resultater sammen med borgerne. Vi har fokus på udvikling, og arbejder hver dag på at blive lidt bedre. Lige nu, arbejder vi blandt andet på at blive bedre til, hvordan vi kan hjælpe borgere der oplever ensomhed.

At administrere hjemmeplejen kræver fokuseret ressourcestyring, med opmærksomhed på kontinuerlig tilpasning i forhold til de visiterede timer.

Vi arbejder i en omskiftelig hverdag, hvor vi jævnligt skal forholde os til ændrede vilkår. Det er både spændende og udfordrende.

Sundhed, Holstebro Kommune vil sikre et godt og konstruktivt samarbejde med borgere. Vi vil sikre sammenhæng og leverer en god service og indsats efter borgerens individuelle behov.

Rehabilitering er omdrejningspunktet, hvor udgangspunkt er borgerens mål, som definerer indsatsen ud fra Holstebro Kommunes serviceniveau og bestemmer hvilke aktører der skal involveres i opgaven.

Din profil
Du er sundhedsfagligt velfunderet, og arbejder hjemmevant som personaleleder, med fokus på at understøtte et godt og velfungerende medarbejderteam, i et sundt arbejdsmiljø.

Vi forventer, at du
 • Har ledelseserfaring og ser dig selv som leder i en større sammenhæng, hvor du leder ind i fællesskabet og tager medansvar herfor
 • Er god til at lede med fokus på teamsamarbejde og tværfaglighed
 • Er et både generøst og robust menneske, der kan få ting til at lykkes gennem andre
 • Vil udvikling og evner nytænkning
 • Kan arbejde struktureret og kan lede strategisk
 • Tør tage beslutninger og stå ved dem
 • God kommunikator i tale og skrift
 • Kan anvende IT som et arbejdsredskab
 • Har diplom i ledelse, eller har planer herom
 • Kan ressourcestyre
 • Har en autorisation som sygeplejerske eller en tilsvarende uddannelse.

Holstebro Kommune vil gerne sikre et godt og konstruktivt samarbejde med borgere, ud fra Medborgerskabstanken, hvor deltagelse – fællesskab – ligeværd er nøgleordene. Vi vil, at borgerne er med til at definere og skabe kommunens og dermed deres eget tilbud.

Glæde – udvikling – udsyn er værdier i Holstebro Kommune, som skal genkendes i vores samarbejde og ledelse.

Teamlederen vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige ledere i Holstebro Kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse efter gældende overenskomst og efter principperne om ny løn.

Yderligere oplysninger
Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerleder Merete Kjærsgaard 96 11 41 34.

Ansøgningsfrist
22. juni 2016 kl. 8.00.

Der afholdes 1. samtalerunde den 25. juni og 2. samtalerunde den 28. juni.

Kandidater til anden samtalerunde vil få udarbejdet en personlighedstest.

Deadline for ansøgning

22. juni 2018 08:00


Ansøg stillingen her

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om vores værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv. 

I Holstebro Kommune er der dråber af kultur i alt. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at skabe liv og oplevelser for vores borgere og gæster.

keyboard_arrow_up