Teamleder til Videnscenteret

Børn og Unge
 • Print
 • Forstør tekst
Er du klar på nye udfordringer med masser af muligheder? Kan du stå i spidsen for et team af fagligt kompetente, engagerede og dedikerede ressourcepædagoger og inklusionsvejledere i en tværprofessionel kontekst tæt på praksis?
Så læs videre her.

Om jobbet
Videnscentret i Holstebro Kommune søger fra 1. juni 2020 - eller efter nærmere aftale - en teamleder til vores team af ressourcepædagoger og inklusionsvejledere.
Vi søger en faglig kompetent, engageret og handlekraftig teamleder, der skal kunne agere i et samspil mellem medarbejdere, ledere samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Ledelsesopgaven er et komplekst, spændende og meningsgivende område med ressourcepædagogerne og inklusionsvejlederne i en central rolle i forhold til kommunens dagtilbud og skoler.
Du kommer til at stå i spidsen for 18 fagligt stærke og relationskompetente medarbejdere.  Kendetegnende for medarbejderne er, at de arbejder meget selvstændigt,  og samtidig ser sig selv som et fælles team med en faglig dedikation og et stærkt sammenhold i teamet og med hele Videnscentret.

Om Videnscentret
Videnscentret er en enhed for tværgående indsatser for børn i alderen 0-18 år, som skal fremme børn og unges muligheder for at deltage i sunde fællesskaber i tæt tilknytning til den lokale praksis.
Videnscentret har til formål at understøtte det pædagogiske personale i at skabe fællesskaber, hvor alle børn indgår. Videnscentret arbejder med tidlig og forebyggende indsats og sikrer sammenhængskraft med fokus på tværfaglighed.

Vores udviklingsfokus den kommende tid vil bl.a. være følgende:
 • Sikre et fortsat højt læringsniveau samt videreudvikle det tværprofessionelle samarbejde
 • Styrke samarbejdsrum og samarbejdsrelationer på tværs – både for medarbejdere og ledelse
 • Styrke de tværgående arbejdsopgaver og medvirke til, at Videnscentret fremstår som en samlet enhed

Om opgaven
Du bliver i Videnscentret del af et ledelsesteam med en leder og to teamledere.
Vi har som ledelsesteam fokus på fortsat udvikling af sammenhængskraften både internt i Videnscentret og eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere.
Vi er samtidig et relativt nyt ledelsesteam. Sammen med dine ledelseskolleger får du muligheden for at sætte nye standarder for samarbejde og fleksible muligheder i løsningen af vores kerneopgaver til gavn for børn og unge i Holstebro. Udover at være en del af den daglige drift i Videnscentret, fungerer de tre ledere alle som distriktsledere i 2 til 3 af kommunens i alt 7 distrikter. Distriktslederfunktionen består i at sikre sammenhæng i opgaveløsningen mellem Videnscentrets fremskudte medarbejdere og den lokale praksis i dagtilbud og skoler.

Funktionen omfatter bl.a. følgende opgaver:
 • Daglig ledelse af 18 kvalificerede og passionerede medarbejdere
 • Deltagelse i ledergruppe med leder og teamleder, hvor vi sammen arbejder i et professionelt læringsfællesskab
 • Distriktsledelse i 2-3 af kommunens 7 distrikter.
 • Deltagelse med commitment og ejerskab i tværfagligt samarbejde
 • Medvirke til fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Tværgående ledelsesopgaver med afsæt i det samlede Videnscenter

Om kvalifikationer og kompetencer i jobbet som teamleder
Vi forventer, at vores kommende teamleder har en faglig uddannelsesmæssig og bred erfaringsmæssig baggrund fra enten dagtilbuds- eller skoleområdet. Du er ledelsesuddannet eller har mod på at påbegynde en lederuddannelse.
Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til tværfagligt samarbejde på børne-ungeområdet og meget gerne erfaring med forandringsprocesser.
Du skal kunne fokusere på sammenhængskraft og helhedsorienterede løsninger. Dit afsæt er bundet op på organisationsforståelse og –commitment, og dét at kunne agere i et politisk system. Du vil på sigt skulle repræsentere dit team, det samlede Videnscenter og hele Børn og Unge i Holstebro,- både internt i vores kommune, men i visse sammenhænge også i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Dette og mere til kan du læse om i Job- og kompetenceprofilen.

Om ledelse i Holstebro Kommune
Holstebro Kommunes Ledelsesværdier er udgangspunktet for al ledelse på alle niveauer i organisationen.
Vi prioriterer ressourcer til at skabe optimale rammer for udøvelse af ledelse, for udvikling af lederrollen og for udvikling af den enkelte leder.
Holstebro Kommunes overordnede personalepolitik tager udgangspunkt i kommunens vision samt overordnede værdier - "Ledestjernen".
"Alle kan noget - ingen kan alt - sammen kan vi det meste". Læs mere her.

Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børne- og straffeattest.

Ansøgningsfrist: Frist for ansøgning 15. april 2020 kl. 23.59.

Samtaler
1. samtale bliver afholdt den 22. april 2020, og 2. samtale den 29. april 2020.
For ansøgere, der går videre til 2. samtale, bliver der udarbejdet en personprofil. Det sker ved et interview med en konsulent fra Holstebro Kommunes HR-afdeling mellem 1. og 2. samtale.

Få mere at vide om stillingen
For yderligere information om jobbet som teamleder er du velkommen til at kontakte leder af Videnscentret Morten Kristensen på telefon 20 78 20 13

 

Deadline for ansøgning

15. april 2020 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up