To psykiatrimedarbejdere til faste stillinger ved Center for Psykiatri

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
 • En social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske med interesse og erfaring for psykiatri søges til spændende stilling ved Center for Psykiatri i Holstebro i vores midlertidige botilbud hus 13-15, V. F. Welschs Vej Hus 13-15.
  Stillingen er en fast stilling på 30-37 timer på døgntilbud i blandede vagter samt arbejde hver 2. weekend.

   
 • En sundhedsfaglig medarbejder til vores længerevarende botilbud hus 17, V. F. Welschs Vej 17 med interesse og gerne erfaring indenfor det psykiatriske område.
  Stillingen er en fast stilling 32 timer i blandede vagter samt arbejde hver 2. weekend.

Her er muligheden for at blive en del af vores team af dygtige og kompetente medarbejdere, som hver dag gør en stor forskel for beboerne med psykiatriske problemstillinger på V. F. Welschs Vej, Holstebro Kommunes botilbud.

I Center for Psykiatri oplever vi, at borgere med psykiatriske problemstillinger har kortere indlæggelser i Regionspsykiatrien, flere unge med psykiske problematikker, flere borgere med mere end én problemstilling og flere borgere med behov for støtte til ADL. Det betyder, at der i kommunen kommer flere spændende opgaver med flere aktører både indenfor og udenfor kommunen. Dette fordrer nye krav til faglighed, dokumentation, medicinhåndtering og koordinering ift. at skabe sammenhængende og individuelle forløb for den enkelte borger.

Vi søger til Hus 13-15 en sundhedsfaglig medarbejder med følgende kvalifikationer:
 • Viden og erfaring inden for det psykiatriske område.
 • Erfaring med medicinhåndtering og FMK.
 • Kan arbejde selvstændigt samt prioritere og strukturere opgaver.
 • Lyst og evne til mono og tværfagligt samarbejde.
 • Kan omsætte og anvende teori i praksis
 • Gerne KRAP uddannelse

Vi søger til Hus 17 en sundhedsfaglig medarbejder med følgende kvalifikationer
 • Viden og erfaring med ADL
 • Gerne erfaring med medicinhåndtering
 • Kan arbejde selvstændigt samt prioritere og strukturere opgaver.
 • Lyst og evne til mono og tværfagligt samarbejde
 • Kan omsætte og anvende teori i praksis
 • Beboerne ønsker en medarbejder med en anerkendende tilgang, nysgerrig, har humor, spontanitet, initiativrig og kreativ.

Fælles for begge botilbud arbejdes der målrettet med at:
 • Skabe rammer og strukturer, der giver mulighed for personlig udvikling for beboerne.
 • Give beboerne strategier til og erfaring med at mestre eget liv.
 • Støtte beboerne i at indgå i fællesskaber og sociale relationer.
 • Udarbejde metodeplaner, som er tilpasset den enkelte beboer.
 • I samarbejde med beboere at udarbejde og evaluere samarbejdsplaner.
 • Øget fokus på sundhed, medinddragelse og pårørendesamarbejde.

I Center for Psykiatri arbejder vi overordnet ud fra en Systemisk og Recovery orienteret tilgang.
Personalegruppen er tværfagligt sammensat med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter. I alt ca. 100 personer fordelt på døgntilbud, dagtilbud og autismetilbud. Der arbejdes ud fra en fælles referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor inddragelse, anerkendelse og respekt er i højsædet.

Nærmere oplysninger kan du få ved henvendelse til Ninna Foldager på tlf. 22 13 76 52.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst samt Ny løn.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. januar eller 30. januar 2019.

Tiltrædelse den 1. marts 2019.

Skriv tydeligt i ansøgningen hvilken stilling der kunne have din interesse.

Ansøgningsfrist
25. januar 2019 kl 8.00.

Deadline for ansøgning

24. januar 2019 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med 58.500 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vil Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

keyboard_arrow_up